Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Vireille vuonna 2017 .

Ihmiskaupan uhrien oikeuksia ja asemaa vahvistetaan lainsäädäntömuutoksilla
Vammaisen henkilön ihmisarvoa loukattiin sairaalan psykiatrisella osastolla
Lakiin perustumattoman yläikärajan asettaminen taiteen perusopetuksessa on syrjintää
Keskusrikospoliisille moitteet lausunnosta
”NO DRONE ZONE” –kyltti ei ole lainmukainen
Apulaisoikeusasiamies Pölönen arvostelee kuntien menettelyä kuntouttavaan työtoimintaan ohjaamisessa
Häkkisänkyjen käytöstä luovuttava kehitysvammahuollossa
Pysäköinninvalvojan päätös ei perustunut asianmukaiseen harkintaan
Apulaisoikeusasiamies on määrännyt lukuisia yllätystarkastuksia lastensuojelulaitoksiin – rajoitustoimenpiteissä ongelmia
Lapsen edun arviointi ulkomaalaisasiassa
Vanhuksen hoitoon osallistuvan omaisen tietojensaantioikeuksissa puutteita
Väestörekisterikeskukselle moitteet apulaisoikeusasiamieheltä
Oikaisuvaatimusten käsittely Kelassa on ruuhkautunut
Julkisten tilojen radonmittauksissa parannettavaa
Oikeusasiamiehelle annettiin vääriä tietoja - vankilan johtaja ja apulaisjohtaja syyllistyivät rikoksiin
Vankien sijoittaminen kalustamattomiin selleihin
Tunnen perusoikeuteni -kilpailun voittajat julkistettiin 9.2.2018 eduskunnan oikeusasiamiehen vuosipäivän juhlassa
Lapsen kuuleminen koulun loma-ajoista
Kuntoutustuen jatkohakemuksen käsittelyviive Kelassa
Lääketieteellisen lisäselvityksen käsittely vakuutusyhtiössä
Mikko Sarja apulaisoikeusasiamiehen sijaiseksi
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin arvostelee kahden kaupungin menettelyä vahingonkorvausta koskevien vaatimusten käsittelemisessä
Millaisiin terveydenhuoltomenoihin voidaan myöntää toimeentulotukea?
Mikkelin vankilan toiminta on huomattavasti parantunut
Kelan puhelinpalvelut ruuhkautuivat pahasti
Apulaisoikeusasiamieheltä hyvitysesitys Kelalle
Vaalisalaisuuden turvaamisessa puutteita
Kelalle huomautus toimeentulotuen käsittelyn viivästymisestä
Oikeusturva koetteilla Kela-asioissa
Kokemuksia vanhusten kotihoidosta