Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Hallinnonala Sosiaalihuolto .

Toimeentulotuen myöntämisen tulee perustua asiakkaan tosiasiallisesti käytettävissä oleviin tuloihin 
Vakavia epäkohtia vanhusten saattohoidossa ja leikkauksen jälkeisessä hoidossa
Huonehoidon toteuttaminen vanhusten hoivakodeissa lainvastaista
Ajan saaminen lastenvalvojalle kesti liian kauan - Apulaisoikeusasiamies antoi huomautuksen ja teki hyvitysesityksen
Iäkkäät kotona asuvat henkilöt eivät aina saa tarvitsemiaan palveluja kunnilta
AOA Sakslin tarkasti vanhusten palveluja koronapandemian aikana
AOA Sakslinilta lastensuojelua koskevia ratkaisuja
Apulaisoikeusasiamies huolissaan vanhustenhuollon ohjeistusten ja valvonnan puutteista
Ihmiskaupan uhrien oikeuksia ja asemaa vahvistetaan lainsäädäntömuutoksilla
Lukuisia toimenpideratkaisuja huostaanotettujen lasten kanteluihin
Apulaisoikeusasiamies selvittää yhdenvertaisuutta palveluasumisen maksuissa
Sijoitettujen lasten oikeuksia rajoitettiin lainvastaisella tavalla
Lukuisia ongelmia rajoitustoimenpiteiden päätöksenteossa
Sosiaalityöntekijöiden kohtuuton työtaakka vaarantaa sijaishuollon valvonnan ja kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen oikeuksien toteutumisen
Häkkisänkyjen käytöstä luovuttava kehitysvammahuollossa
Apulaisoikeusasiamies on määrännyt lukuisia yllätystarkastuksia lastensuojelulaitoksiin – rajoitustoimenpiteissä ongelmia
Lapsen edun arviointi ulkomaalaisasiassa
Vanhuksen hoitoon osallistuvan omaisen tietojensaantioikeuksissa puutteita
Oikaisuvaatimusten käsittely Kelassa on ruuhkautunut
Kansaneläkelaitoksen muutokset toimeentulotukeen vaaransivat lääkehoidon jatkuvuuden ja terveyspalveluiden yhdenvertaisen saavutettavuuden
Esitys muutoksenhakukiellon muuttamiseksi
Millaisiin terveydenhuoltomenoihin voidaan myöntää toimeentulotukea?
Kelan puhelinpalvelut ruuhkautuivat pahasti
Selkeyttä hätämajoituksen sääntöihin
Apulaisoikeusasiamieheltä hyvitysesitys Kelalle
Kelalle huomautus toimeentulotuen käsittelyn viivästymisestä
Apulaisoikeusasiamies Sakslin pyytää Espoolta selvityksiä vanhusten hoidosta
Helsinki järjesti asunnottomille lisää yösijoja
Helsingin sosiaalivirasto sovelsi lakia väärin
Oikeusasiamieheltä huomautus Leppävaaran ja Espoonlahden sosiaali- ja terveyskeskuksille
Kuusivuotiaiden esiopetukseen ja päivätoimintaan riittävästi ammattitaitoisia hoitajia
Vaikeavammaisten yksilölliset tarpeet huomioon kuljetuspalveluissa
Ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen
Kuntalaisella on oikeus saada tieto vireillä olevasta julkisesta asiasta
Kehitysvammaisen itsemääräysoikeuden rajoituksista säädettävä lailla