Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
TE-toimisto ei kyennyt käsittelemään työttömyysetuusasioita säädetyssä määräajassa 
Oikeusasiamies tarkastanut yksityistä turvallisuusalaa ja sen valvontaa
Toimeentulotuen myöntämisen tulee perustua asiakkaan tosiasiallisesti käytettävissä oleviin tuloihin 
Jari Råman apulaisoikeusasiamiehen sijaiseksi
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2022 eduskunnan varapuhemiehelle  
Mikko Sarja valittiin eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään
Yllätystarkastuksilla havaittiin puutteita ennakko- ja laitosäänestysten järjestelyissä
Järjestyksenvalvontatoiminnassa aluksilla ja sen valvonnassa sekä lainsäädännössä ilmeisiä puutteita
Skitsofreniapotilaille ei tarjota heille lain mukaan kuuluvia sosiaalipalveluja
Vakavia epäkohtia vanhusten saattohoidossa ja leikkauksen jälkeisessä hoidossa
Oppilaalla on oikeus saada erityisopetusta riippumatta järjestämispaikasta tai opetusryhmästä
Esitutkintojen kestoon poliisissa on monia syitä mutta vähän parannuskeinoja
Poliisin haalarikameratoiminnassa oikeudellisia ongelmia 
Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jako muuttuu 
Oikeusasiamieheltä huomautus Poliisihallitukselle 
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2021 eduskunnan puhemiehelle
FinnHems Oy:n lääkärihelikopteritoiminnasta tulisi säätää laissa
Passi- ja henkilökorttien hakemiseen liittyvät viiveet voivat vaarantaa perusoikeuksien toteutumisen
Lasten oikeus varhaiskasvatukseen on turvattava yhdenvertaisesti
Jari Råman oikeusasiamiehen kanslian kansliapäälliköksi