Oikeusasiamiehen ratkaisut ja kannanotot

Ratkaisussaan oikeusasiamies arvioi, onko viranomainen tai muu kantelun kohde toiminut vastoin lakia tai laiminlyönyt velvollisuuksiaan.

Oikeusasiamies ryhtyy kantelun johdosta niihin toimenpiteisiin, joihin hän katsoo olevan aihetta. Hän arvioi asiaa lain noudattamisen, oikeusturvan ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta.

Oikeusasiamiehen toimenpiteisiin johtavat ratkaisut tehdään kirjallisen päätöksen muodossa. Päätöksestä käyvät ilmi oikeusasiamiehen kanta ja toimenpiteet.

Verkkosivuilla julkaistaan sellaisia ratkaisuja, joilla on oikeudellista tai yleistä mielenkiintoa.

> Ratkaisujen haku


Kannanotot

Jos oikeusasiamies havaitsee säännöksissä tai määräyksissä puutteita, hän voi kiinnittää niihin valtioneuvoston huomiota ja tehdä esityksiä niiden korjaamiseksi.

Oikeusasiamies antaa myös pyynnöstä lausuntoja ministeriöille lainvalmisteluhankkeista.