Kansainvälinen yhteistyö

Oikeusasiamiesten kesken on ollut maailmanlaajuista yhteistyötä vuodesta 1978.

Tuolloin perustettiin Kansainvälinen oikeusasiamiesinstituutti (International Ombudsman Institute, IOI) Kanadassa. Instituutin pääpaikka oli 31 vuotta Albertan yliopiston yhteydessä Kanadassa. Syksyllä 2009 instituutti muutti Wieniin.

Instituutin tehtävänä on mm. edistää oikeusasiamiesinstituution leviämistä sekä kehittää tietojen ja kokemusten vaihtoa oikeusasiamiesten kesken. Instituutti haluaa myös edistää koulutusta ja tutkimusta sekä levittää tutkimustietoa oikeusasiamiesinstituutiosta.

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio toimi IOI:n johtokunnassa 2004 - 09.

-> The International Ombudsman Institute

 

Yhteistyötä Euroopassa

Euroopassa oikeusasiamiehet ovat kokoontuneet mm. Euroopan neuvoston Round Table for the Ombudsmen -kokouksiin. Euroopan unionin jäsenmaiden oikeusasiamiehet pitävät säännöllisesti yhteyttä Euroopan unionin oikeusasiamiehen kanssa.

Yhteistyötä on myös Pohjoismaiden, Baltian ja Itämeren maiden oikeusasiamiesten kesken.

Lisäksi on kahdenvälistä yhteistyötä Suomen lähialueilla. Niinpä eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri ovat pitäneet aktiivisesti yhteyttä Viroon.