Ratkaisuhaun avuste

Haku ja sen syntaksi

Hakusyntaksi käyttää erityismerkityksessä seuraavia merkkejä:

+ - && || ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \

Sana / fraasihaku.

Yleisimmin käytetyssä ja yksinkertaisimmassa hakutavassa hakutermi muodostetaan yhdestä tai useammasta sanasta. Jos hakutermissä on useampi sana, mikä tahansa niistä voi esiintyä dokumentissa. Jos niiden kaikkien tulee esiintyä dokumentissa tulee sanojen väliin lisätä && erikoismerkki: Esimerkiksi Helsinki && hallinto.

Fraasi, eli sanayhtymä ilmaistaan lainausmerkkien sisällä.

Sanojen eteen voi myös lisätä plus + tai miinus - –merkin. Plussalla varustetut sanat on löydyttävä ja miinuksella varustetut eivät puolestaan saa löytyä dokumentista.

Jokerimerkkihaku

Hakutermien sanoista voi jättää osan kirjaimista avoimeksi. Yksittäinen kirjain voidaan korvata kysymysmerkillä ? ja useampi kirjain asteriskilla *: Esimerkiksi k?la täsmää sanoihin kela, kala, kola yms. Ilmaisu k*la voi puolestaan täsmätä edellisten lisäksi sanoihin Kouvola, Kantola, kukkola yms.

Sumea haku

Sumea haku etsii sanoja jotka "kuulostavat" samalta. Siten se löytää usein sellaisia sanoja joita kirjaimellinen haku ei tunnista. Näin ei ole välttämätöntä tietää täysin oikeaa kirjoitusasua.

Haussa voi käyttää epätarkkoja hakukriteerejä yksittäisiä sanoja esitettäessä. Tästä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun tiedetään sanan muoto vain suurin piirtein. Tällöin sanan perään annetaan aalto ~ –merkki. Esimerkiksi Burkina Fason pääkaupunkia etsiessä virheellinen muoto Ougadapougou~ täsmää oikeaan muotoon, Ouagadougou, vaikka hakutermissä oli kaksi kirjainta eri tavalla. Huomattavaa on myös, että hakusanan ei välttämättä tarvitse olla samanpituinen kuin tulossanan, esim. Castr~ voi täsmätä sanaan Castrén.