Euroopan oikeusasiamiesten verkosto

 

Euroopan oikeusasiamiesten verkosto käsittää lähes 90 toimistoa 31:ssä Euroopan maassa.

Siihen kuuluvat EU:n jäsenvaltioiden oikeusasiamiehet ja vastaavat elimet Euroopan tasolta sekä kansalliselta ja alueelliselta tasolta. Lisäksi siihen kuuluvat Norjan, Islannin ja EU:n jäsenyyttä hakeneiden valtioiden kansalliset oikeusasiamiehet ja vastaavat elimet.

Toimistojen yhteyshenkilöt vastaavat yhteydenpidosta verkoston muihin jäseniin.

Verkosto perustettiin vuonna 1996. Siitä on kehittynyt tehokas väline oikeusasiamiesten ja heidän henkilöstönsä väliseen yhteistoimintaan. Se toimii myös yhteistyömekanismina tapausten käsittelyssä.

Verkosto on erityisen tärkeä Euroopan oikeusasiamiehelle, sillä sen avulla hän pystyy hoitamaan tehokkaasti toimivaltansa ulkopuolelle jäävät kantelut.

Kokemuksia ja parhaita käytäntöjä vaihdetaan tapaamisissa, uutiskirjeessä ja sähköisen keskustelufoorumin ja sähköisen uutispalvelun kautta.