Euroopan oikeusasiamies tutkii EU:ta koskevia kanteluja

Euroopan oikeusasiamies tutkii kanteluja, jotka koskevat hallinnollista epäkohtaa Euroopan unionin (EU:n) toimielimissä ja laitoksissa.
 

Hallinnollinen epäkohta tarkoittaa huonoa tai puutteellista hallintoa. Esimerkkejä:

  • hallinnolliset virheet
  • epäoikeudenmukaisuus
  • syrjintä
  • toimivallan väärinkäyttö
  • vastaamatta jättäminen
  • kieltäytyminen antamasta tietoa
  • tarpeettomat viivästykset.

Euroopan oikeusasiamies on Emily O'Reilly, entinen Irlannin oikeusasiamies. Euroopan parlamentti valitsi hänet tehtävään heinäkuussa 2013.

Kuka voi kannella?

Jos olet Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen tai jos oleskelet jäsenvaltiossa, voit tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle.

Myös liikeyritykset, yhdistykset tai muut yhteisöt, joiden rekisteröity toimipaikka on Euroopan unionissa, voivat kannella oikeusasiamiehelle.

Mitä hän ei tutki?

Oikeusasiamies ei voi tutkia EU:n jäsenvaltioiden kansallisia, alueellisia tai paikallisia viranomaisia vastaan tehtyjä kanteluita, vaikka ne koskisivat EU-kysymyksiä.

Euroopan oikeusasiamieheltä ei voi hakea muutosta kansallisten tuomioistuinten tai oikeusasiamiesten päätöksiin.

Hän ei myöskään tutki kanteluita, jotka koskevat liikeyritysten tai yksityisten henkilöiden toimintaa.