$layout.getHTMLTitle($locale)

SAKSLIN, Maija Kaarina

Syntynyt Helsingissä 1960

Koulutus

Ylioppilas, Pohjois-Haagan yhteiskoulu 1979

Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 1986
Oikeustieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto 2000

Työura

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

Apulaisoikeusasiamies, 2014 -
Apulaisoikeusasiamies, 2010 - 2014
Määräaikainen esittelijä, 1997 - 1998
 

Vastaava tutkija/johtava tutkija

Tutkija, tutkimus- ja kehitysyksikkö 1991 - 1999
Tutkija, Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden instituutti 1993 - 1996
Projektipäällikkö, Kelan tutkimus- ja talouskehitysyksikkö 1993 - 1994, 1994 - 1996
Projektipäällikkö, Kelan sihteeristö 1991 - 1993

Valtiosääntöoikeuden vt. assistentti, Helsingin yliopisto 1989 - 1991

Lakimies, Instrumentarium Oy, 1986 - 1988

Asiantuntijatehtävät

EU:n perusoikeusvirasto

Hallintoneuvoston puheenjohtaja 2012 - 2015
Johtokunnan puheenjohtaja 2012 - 2015
EU:n perusoikeusviraston hallintoneuvoston jäsen 2010 - 2015
Budjettikomitean jäsen 2010 - 2012

Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen 2012 - 2016

Valtioneuvoston parlamentaarisen perustuslain tarkastamiskomitean asiantuntijajäsen 2008

Oikeusministeriön Perustuslaki 2008 -työryhmän asiantuntijajäsen 2008 

Jäsen oikeusministeriön asettamassa uuden perustuslain toimeenpanoa selvittäneessä työryhmässä 2001 - 2002

trESS-verkoston (Organising training and setting up Networks on the European Co-ordination of social security systems) johtoryhmän jäsen ja kansallinen asiantuntija 2005 - 2007

Toimitusneuvoston jäsen ja kansallinen asiantuntija European Observatory on Social Security for Migrant Workers -tutkijaverkostossa 2000 - 2004.

Jäsen tutkimusverkostossa Social protection in Europe. Convergence? Integration. Accession and the free movement of labour 2001 - 2004.
 
Perusoikeuskomitean sivutoiminen sihteeri 1990 - 1992

Luottamustehtävät

Oikeustieteellisen tiedekunnan neuvottelukunnan jäsen, Helsingin yliopisto 2011 - 2013
Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran hallituksen jäsen 1992 -

Julkaisuja

Sosiaali- ja terveysturva Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Julkaisussa Nieminen, L. Perusoikeudet EU:ssa. Helsinki 2001.

Kansallisista perusoikeuksista yhteisön oikeudeksi. Julkaisussa Länsineva P, Viljanen V-P. Perusoikeuspuheenvuoroja. Turku 1998.

Suomen hallitusmuodon sosiaaliset perusoikeudet - osa kansallista ja EU:n jäsenvaltioiden yhteistä valtiosääntöperinnettä. Lakimies 5 - 6, 1998.

Euroopan unionin oikeus sosiaalisten oikeuksien turvana. Julkaisussa Kanninen H. ym. Puhuri käy. Muuttuva suomalainen ja eurooppalainen valtiosääntömme. Edita, Helsinki 2009, s. 363 - 388.

Potilaan oikeus hakeutua sairaanhoitoon valitsemaansa jäsenvaltioon - EY:n tuomioistuimen tulkintakannanotoista unionin jäsenvaltioiden oikeudeksi. Julkaisussa Kaila H. ym. Yksilön oikeusasema Euroopan unionissa. Turku, Åbo 2008.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen Euroopan unionissa. Julkaisussa Ojanen T, Haapea A. EU-oikeuden perusteita II - aineellisen EU-oikeuden aloja ja ulottuvuuksia. Edita Publishing Oyj 2007.

The Concept of Residence and Social Security: Reflections on Finnish, Swedish and Community Legislation. European Journal of Migration and Law, 2000. Kluwer Academic Publishers.

Social security coordination -Adapting to change. European Journal of Social Security, Volume 2/2, 2000. Kluwer Law International.

Asumiseen perustuva sosiaaliturva ja henkilöiden liikkuvuus Euroopan unionissa. Helsinki 1995.