$layout.getHTMLTitle($locale)

SARJA, Mikko Sakari 
syntynyt Nivalassa 1971

Koulutus

Ylioppilas, Nivalan lukio 1989
Oikeustieteen kandidaatin tutkinto, Lapin yliopisto 1997
Oikeustieteen lisensiaatin tutkinto, Lapin yliopisto 1998
Varatuomari, 2003

Työura

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Apulaisoikeusasiamies 1.6.2023 –
Apulaisoikeusasiamiehen sijainen 1.10.2017-31.5.2023
Esittelijäneuvos 01.12.2016 –

Oikeusasiamiehensihteeri ja vanhempi oikeusasiamiehensihteeri 01.08.2003 - 30.11.2016

Helsingin käräjäoikeus
Notaari 01.02.2002 - 31.01.2003

Oikeuskanslerinvirasto
EU-avustaja, esittelijä ja nuorempi oikeuskanslerinsihteeri 01.09.1998 - 31.12.2005
Lapin yliopisto
Tutkimusapulainen, amanuenssi ja assistentti 1997–1998

Julkaisuja

Useita artikkeleita oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnan näkökulmasta erityisesti holhousoikeutta ja oikeusasiamiehen toimivaltaa koskevista aiheista; teokset aluepoliittisesta lainsäädännöstä ja tilintarkastajan riippumattomuudesta; lisäksi ollut mukana kirjoittamassa teokset tietoturvallisuudesta ja valtion omistajavallan käytöstä.