$layout.getHTMLTitle($locale)

AOA Pasi PölönenOikeustieteen tohtori Pasi Pölönen on toiminut apulaisoikeusasiamiehenä vuodesta 2017.

Pölönen jatkaa tehtävässään 2. kautta 1.10.2021 alkaen.

Ennen valintaansa Pölönen toimi oikeusasiamiehen kansliassa esittelijäneuvoksena ja apulaisoikeusasiamiehen sijaisena loppuvuodesta 2011.
 
Aikaisemmin Pölönen on toiminut tutkijana, Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen sihteeristössä avustavana lakimiehenä, oikeuskanslerinvirastossa esittelijänä ja Helsingin yliopistossa tutkijana. Lisäksi hän on toiminut useassa oikeusministeriön työryhmässä. 
 
Vuosina 2015–2016 hän oli Suomen suhteen valitun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin sijaan toimiva ad hoc -tuomari. 
 
Pölösen tutkijatausta on erityisesti prosessioikeudessa ja perus- ja ihmisoikeusjuridiikassa. Hänen väitöskirjansa vuodelta 2003 käsittelee henkilötodistelua rikosprosessissa. Lisäksi hän on julkaissut useita artikkeleita, oikeustapauskommentaareja sekä kirjoja joko yksin tai muiden kanssa, mm. Ylin laillisuusvalvonta, Pajuoja – Pölönen, 2011, Euroopan ihmisoikeussopimus, Pellonpää – Gullans – Pölönen – Tapanila, 2018, 6. painos ja Todistelu oikeudenkäynnissä, Pölönen – Tapanila, 2015.