$layout.getHTMLTitle($locale)

Mikko Sarja - photo

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Mikko Sarja. 
Sarja on aloittanut apulaisoikeusasiamiehenä 1.6.2023.
 
Tätä ennen Sarja toimi apulaisoikeusasiamiehen sijaisena vuosina 2017–2023 ja esittelijäneuvoksena vuodesta 2016 alkaen. 
Sarja aloitti oikeusasiamiehen kansliassa vuonna 2003. Tätä ennen Sarja toimi esittelijän tehtävissä oikeuskanslerin virastossa ja tutkimustehtävissä Lapin yliopistossa.

Sarja on kirjoittanut ja ollut mukana kirjoittamassa useita julkaisuja, joiden keskeisimpiä teemoja ovat olleet aluepoliittinen lainsäädäntö, tilintarkastuksen riippumattomuus, valtion omistajavallan käyttö, tietoturvallisuus, yleinen edunvalvonta ja holhoustoimi sekä oikeusasiamiehen toimivaltaan ja laillisuusvalvontaan liittyvät aiheet. 

 

Curriculum vitae