Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vammaisuus ei ole peruste rajata potilasta elvytyksen tai tehohoidon ulkopuolelle

Oikeusasiamieheltä huomautus HUS:lle syrjivästä ohjeesta

Vammaisuus ei ole peruste rajata potilasta elvytyksen tai tehohoidon ulkopuolelle, korostaa eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio.

Vammaisilla on yhtäläinen oikeus hyvään sairauden- ja terveydenhoitoon kuin muillakin ihmisillä. Oikeusasiamies on antanut HUS:lle huo-mautuksen johtajaylilääkärin ohjeesta, jossa todetaan, että "syvästi kehitysvammaiset eivät yleensä kuulu tehohoidon piiriin". Ohje on tältä osin perustuslain syrjintäkieltoa koskevan säännöksen vastainen.

Oikeusasiamiehen tutkittavana on ollut kantelu, jossa arvosteltiin HUS:n johtajaylilääkärin vammaisia syrjivää ohjetta. Lisäksi kantelussa arvosteltiin sitä, että HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalassa on päätetty rajata vammaisten lasten hoitoa ja jättää heitä elvyttämättä vastoin van-hempien tahtoa tai jopa vanhempien tietämättä.

Oikeusasiamies huomauttaa, että potilaalla on oikeus hänen terveydentilansa edellyttämään, laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ilman syrjintää. Syrjinnän kielto on keskeinen oikeudenmukaisuuskysymys hoitoratkaisuissa. Lääkärin tulee arvioida potilaan hoidon tarvetta ja punnita hoidon hyötyjä ja haittoja lääketieteellisin kriteerein. Hänen on perustettava päätöksensä potilaan hoidon tarpeesta tämän yksilölliseen tilanteeseen.

Oikeusasiamiehen mukaan on perusteltua ja tarpeellista laatia yleisiä ohjeita hoidon antamisesta, koska ne yhtenäistävät hoitokäytäntöjä ja lisäävät yhdenvertaisuutta. Ne eivät kuitenkaan voi rajoittaa tai sulkea pois lainsäädännössä turvattuja oikeuksia, vaan vain täydentää niitä. Sellaiset ohjeet ovat lainvastaisia, joissa suljetaan palveluiden ulkopuolelle esimerkiksi vammaisia tai tiettyjä sairauksia sairastavia potilasryhmiä.

HUS on ilmoittanut oikeusasiamiehelle, että sen ohjeesta poistetaan vammaisia syrjivä lause.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. (09) 432 3377.

Oikeusasiamiehen ratkaisu  drno 3624/4/07 kokonaisuudessaan