Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vakuutustutkinnasta tulisi säätää lailla

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen selvitti vakuutuslaitosten harjoittaman vakuutustutkintatoiminnan oikeudellista perustaa ja toiminnan luonnetta. Vakuutustutkintaa käytetään muun muassa epäiltyjen vakuutuspetosten selvittämisessä. Tutkinnassa joko laitoksen palveluksessa oleva vakuutustutkija tai ulkopuolinen vakuutusetsivä saattaa esimerkiksi seurata ja valokuvata vakuutettua julkisilla paikoilla varmistuakseen hänen toimintakyvystään. 

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa sekä liikennevakuutuslaissa on säännökset vakuutuslaitosten velvollisuudesta hankkia asioihin riittävä selvitys. Laitosten harjoittamasta vakuutustutkinnasta ei sen sijaan ole nimenomaista sääntelyä. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) oikeuskäytännön mukaan vakuutusetsivän toiminnan katsotaan kuuluvan valtion vastuulle tilanteissa, joissa vakuutusyhtiö toteuttaa valtion vakuutusjärjestelmää. Yksityiselämän suojaan puuttuessa asiasta on säädettävä lakitasolla ja riittävän täsmällisesti. 

AOA:n mukaan myös Suomessa tulee arvioida voimassa olevia säädöksiä ja niiden muutostarvetta vakuutettujen yksityisyyden suojan kannalta. Arvioitavaksi tulisivat edellytykset, joiden täyttyessä voidaan vakuutustutkinnan keinoin puuttua vakuutetun yksityisyyden suojaan. Lisäksi arvioitavaksi tulisivat päätöksentekoprosessi, sovellettavat menettelykeinot ja toimenpiteiden laajuus sekä myös hankitun tiedon säilyttäminen. 

AOA katsoi myös, että vakuutustutkijoiden toiminta näytön ja selvitysten hankkimisessa lakisääteiseen pakolliseen liikenne- tai tapaturmavakuutusasiaan on julkisen tehtävän hoitamista ja kuuluu sekä Finanssivalvonnan että oikeusasiamiehen valvontavaltaan. 

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisu 1672/2019 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi 

Lisätietoja asiasta antaa esittelijäneuvos Juha Niemelä, p. 09 432 3356.