Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Uskonnonvapaus kouluissa

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen on ratkaissut uskonnonvapautta koulussa koskevia kanteluita. Uskonnonvapauden toteutuminen musiikkiluokkien opetuksessa ja esityksissä olivat ensimmäistä kertaa oikeusasiamiehen arvioitavana. AOA Pölönen käsitteli ensimmäistä kertaa myös lasten oman uskonnonvapauden toteutumista kouluissa.

Kahdessa kantelussa (1417/2019 ja 1609/2019) oli kyse uskonnonvapauden toteutumisesta perusopetuksen musiikkipainotteisten luokkien opetuksessa. Kantelijan mielestä opetuksessa käytetty hengellinen musiikki ja esiintymiset kirkossa järjestettävissä tilaisuuksissa loukkaavat uskonnonvapautta. Ensimmäisessä kantelussa oli kyse myös rippikouluinfon järjestämisestä koulun välitunnilla. Jälkimmäisessä kantelussa oli puolestaan kyse myös yhteistyösopimuksesta seurakunnan kanssa. Kolmannessa kantelussa (3017/2019) oli kyse seurakunnan järjestämästä tapahtumapäivästä alakoulussa. Kaikki kantelut olivat Uskonnottomat Suomessa ry:n vireille panemia.

AOA Pölönen päätyi musiikkiluokkia koskevissa tapauksissa nk. ohjaavaan käsitykseen. Koulujen tai kaupunkien menettelyä ei siten pidetty lainvastaisena, mutta AOA korosti, että oppilaita ei saa pakottaa laulamaan virsiä. Koulujen ja seurakuntien väliseen yhteistyösopimukseen liittyvä kohta, jolla nimenomaisesti ohitettiin lasten oma mielipide, oli myös ongelmallinen. Tapahtumapäivän järjestelyissä virhe tapahtui jo siinä, että oli epäselvää, oliko kyseessä evankelisluterilaisen uskonnon opetuksesta vai uskonnollisesta tilaisuudesta. AOA kehotti myös edelleen kehittämään tiedottamiseen liittyviä käytänteitä ja kodin ja koulun välistä yhteistyötä perus- ja ihmisoikeutena turvatun uskonnon ja omantunnon vapauden toteutumisen edistämiseksi kouluissa.

AOA käsittelee ratkaisujen perusteluissa laajasti aiheeseen liittyviä kansainvälisten tuomioistuimien ja muiden ihmisoikeussopimusten tutkinta- ja valvontaelinten ratkaisuja ja kannanottoja sekä oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin laillisuusvalvontapäätöksiä.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisut 1417/2019, 1609/2019 ja 3017/2019 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Kristiina Kouros puh. 09 432 3396.