Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Toteutuuko kansalaisten oikeusturva Kelan päätöksissä ja vakuutusoikeudessa?

Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio
Mielenterveyspäivillä Kuopiossa 30.9.2008

- Etuushakemusten pitkät käsittelyajat ovat jo pitkään olleet sosiaaliturvajärjestelmämme suurin epäkohta, toteaa eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Mielenterveyspäivillä Kuopiossa. Erityisen ongelmallista on, että valitusten käsittely kestää kohtuuttoman kauan. Tällä hetkellä ylivoimaisesti pisimpään vie sellaisten valitusten käsittely, jotka tehdään Kansaneläkelaitoksen (Kelan) etuusratkaisuista.

Kelan päätöksistä voi valittaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Tämän vuoden alkupuoliskolla kaikkien asiaryhmien keskimääräinen käsittely kesti lautakunnassa 15 - 16 kuukautta. Vaikka kuntoutusasioiden käsittely kuuluu kiireellisesti käsiteltäviin, niidenkin keskimääräinen käsittelyaika oli lähes 12 kuukautta. Yleistä asumistukea ja työkyvyttömyyseläkettä koskevien valitusten käsittely on vienyt keskimäärin yli 18 kuukautta.

Jos lautakunta hylkää valituksen Kela-etuudesta, muutosta päätökseen voi hakea vakuutusoikeudesta. Myös siellä valitusten käsittelyajat ovat jo kauan olleet pitkiä. Epäkohdan korjaamiseksi vakuutusoikeus on saanut lisäresursseja, sen työmenetelmiä on kehitetty ja ratkaisukokoonpanoja kevennetty, mutta kaikkien asiaryhmien yhteinen keskimääräinen käsittelyaika vakuutusoikeudessa oli tammi-kesäkuussa 2008 edelleen 14,3 kuukautta.

Käsittelyaikoja on tarkasteltava kokonaisuutena etuuden hakijan kannalta

Oikeusasiamies tarkastelee työssään viranomaisten toimintaa yksittäisen ihmisen näkökulmasta: kyse on etuuden hakijan perusoikeuksista ja niiden turvaamisesta. Valitusten käsittelyaikojakin on hänen mukaansa tarkasteltava kokonaisuutena etuuden hakijan kannalta. Tällä hetkellä hakijan valituksen käsittely voi sujua kussakin muutoksenhakuelimessä niiden keskimääräisten käsittelyaikojen puitteissa, mutta lopullisen ratkaisun saaminen voi kestää hakemuksen jättämisestä vakuutusoikeuden päätökseen yli 30 kuukautta.

Oikeusasiamiehen mukaan tällainen tilanne on etuuden hakijan kannalta täysin kohtuuton, onhan usein kysymys hakijan perustoimeentulon turvaamisesta. Epäkohdan korjaamiseksi ei ole oikeusasiamiehen havaintojen mukaan kuitenkaan ryhdytty riittäviin ponnisteluihin. Syynä voi olla, että asiaa katsotaan pikemmin viranomaisen ja hallinnonalan näkökulmasta kuin etuuden hakijan kannalta.

Oikeusasiamies muistuttaa, että valitusten käsittelyn pitkittyminen tuottaa hakijoille ja heidän läheisilleen ylimääräistä, tarpeetonta huolta ja taloudellisia vaikeuksia tilanteessa, joka on muutoinkin vaikea. He voivat joutua turvautumaan esimerkiksi toimeentulotukeen tai johonkin toissijaiseen tukimuotoon, kuten sairauseläkkeen hakija työttömyysturvaan.

Valitusten käsittelyn täytyy olla riippumatonta ja puolueetonta

Koska muutoksenhakulautakunnat käsittelevät ihmisten kannalta tärkeitä ja usein taloudelliselta vaikutukseltaan merkittäviä, jopa koko loppuelämää koskettavia asioita, ihmisten on voitava luottaa käsittelyn riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Oikeusasiamies pohtii siksi, olisiko muutoksenhakulautakunnista muodostettava selkeästi tuomioistuimia. Asioita ratkaisemassa ei tulisi olla henkilöitä, joilla on sidonnaisuuksia sen enempää lainvalmisteluun kuin vakuutuslaitoksiinkaan. Myös lautakuntien rahoituksen tulisi olla täysin riippumatonta vakuutuslaitoksista. Tällainen muutos lisäisi ihmisten perusoikeuksien toteutumista.