Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Salattuja ulkomaan tuloja koskevien omaksi vahingoksi tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittely Verohallinnossa

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin mukaan salattuja ulkomaantuloja koskevien verovelvollisten vahingokseen tekemien oikaisuvaatimusten käsittelyssä Verohallinnossa ei ilmennyt moitittavaa. Oikaisuvaatimukset johtivat 56 tapauksessa rikosilmoitusharkintaan ja syyskuuhun 2016 mennessä Keskusrikospoliisille tehtiin 28 rikosilmoitusta.

AOA Maija Sakslinin päätös 5786/2016 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström, p. 09 432 3355.