Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sairaala korvaa potilaalle ihmisarvoa loukanneet eristämisolosuhteet

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri korvaa mielenterveyspotilaalle asiakasmaksut koko sen hoitojakson ajalta, jonka potilas oli sairaanhoitopiirin asiakkaana.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoi viime tammikuussa, että sairaalan eristämisolosuhteet olivat olleet sekä lainvastaiset että ihmisarvoa loukkaavat ja esitti kohtelun hyvittämistä potilaalle.

Potilas ei ollut päässyt eristyshuoneesta wc:hen, vaan oli joutunut tekemään tarpeensa lattialle.

Jääskeläinen pyysi päätöksessään Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä ilmoittamaan toimenpiteistä, joihin sairaalassa oli ryhdytty eristämisolosuhteiden saattamiseksi lainmukaisiksi. Lisäksi hän pyysi sairaanhoitopiiriä harkitsemaan, voisiko se hyvittää potilaalle tämän ihmisarvoa loukanneen kohtelun Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13 artiklan nojalla.

Sairaanhoitopiiri myönsi vastauksessaan, että potilaan hoidon tilanne loukkasi ehdottomasti hänen ihmisarvoaan ja aiheutti häpeää ja nöyryytystä. Sairaala ilmoitti korvaavansa potilaalle asiakasmaksut hoitojakson ajalta.

Sairaanhoitopiirin mukaan ongelma liittyi ennen kaikkea tilojen rakenteisiin ja se pyritään ottamaan huomioon Pitkäniemen rakennusten saneerauksessa. Lisäksi sairaalassa on kiinnitetty huomiota hoitokäytäntöihin ongelmien vähentämiseksi.

Oikeusasiamies pitää hyvin myönteisenä sitä, että sairaanhoitopiiri tunnustaa potilaan ihmisarvoa loukanneen kohtelun ja maksaa siitä hyvitystä. Loukkauksen tunnustamisella ja määrältään symbolisellakin hyvityksellä on tärkeä merkitys paitsi periaatteelliselta, myös loukatun oikeudentunnon kannalta.

Jääskeläinen korostaa, että vaikka kyseessä olisikin pitkälti tilojen rakenteisiin liittyvä ongelma, eristämisolosuhteiden tulee olla lainmukaiset ja kohtelun ihmisarvoista.

 

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen, puh. (09) 432 3341.