Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Rikosylikonstaapelille huomautus useista lainvastaisuuksista

Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen on antanut alaikäiseen kohdistuneen seksuaalirikoksen tutkijalle huomautuksen useista laiminlyönneistä. 

Rikosylikonstaapeli oli suurelta osin vastuussa siitä, että esitutkintaa ei ole toimitettu ilman aiheetonta viivytystä. Kysymyksessä oli epäily vakavasta lapseen kohdistuneesta rikoksesta. Asiassa ei asianomistajan kuulustelun jälkeen lähes kahteen vuoteen ollut tehty mitään. Vaikka tutkinnanjohtaja kiinnitti viipymiseen tuolloin huomiota, asia ei vieläkään edennyt ennen kuin jutun tutkijaa vaihdettiin. Tämän jälkeen asia siirtyi reilussa kuukaudessa syyteharkintaan, kun tarvittavat kuulustelut tehtiin ripeästi. Asia ei ollut laaja eikä laadultaan poikkeuksellinen, mutta esitutkinta kesti kaikkiaan yli 2½ vuotta. Asia on nyttemmin siirtynyt käräjäoikeuteen. 

OA:n mukaan myös esitutkintojen keston esimiesvalvonta oli epäonnistunut. Viipymiseen olisi tullut puuttua tehokkaammin jo aiemmin. OA kiinnittikin tutkinnanjohtajan ja poliisilaitoksen huomiota esitutkintojen keston valvontaan.

Lisäksi rikosylikonstaapeli oli laiminlyönyt varata 16-vuotiaan asianomistajan vanhemmille tilaisuuden olla läsnä tämän kuulustelussa, eikä hän ollut myöskään jälkeenpäin ilmoittanut kuulustelusta ja sen sisällöstä heille. Hän oli myös laiminlyönyt ohjata asianomistajaa tukipalveluiden piiriin. Näin olisi tullut menetellä, vaikka kuulustelussa olikin ollut läsnä asianomistajan asianajaja. 

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisu 6899/2019 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi 

Lisätietoja asiasta antaa esittelijäneuvos Juha Haapamäki, p. 09 432 3334.