Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Poliisin tulisi parantaa ohjeitaan lapsikaappaustilanteiden estämiseksi

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja katsoo, että Poliisihallituksen tulisi arvioida valtakunnallisen ohjeistuksen tarve lapsikaappaustilanteita varten. 

Pajuoja otti asiaan kantaa oikeusasiamiehelle tulleen kantelun perusteella. Siinä arvosteltiin poliisin menettelyä tilanteessa, jossa kantelija epäili vaimonsa kaappaavan lapset Venäjälle. Kantelijan mukaan poliisin toiminta ja neuvot auttoivat omalta osaltaan lasten kaappaamista.

Pajuojan mielestä poliisi ei kiinnittänyt riittävästi huomiota lapsikaappausepäilyyn. Lisäksi tilanteen hoitaminen jäi yhden poliisin antamien neuvojen varaan.

Useista eri laeista löytyy keinoja lapsikaappauksen estämiseksi. Niiden soveltaminen voi kuitenkin olla vaikeaa kiireellisissä tilanteissa. Lisäksi eri viranomaisten yhteistoimintaan liittyy käytännön ongelmia.

Poliisihallituksen tulee ilmoittaa 30.8.2013 mennessä, mihin toimenpiteisiin asia mahdollisesti antaa aihetta.


Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös, dnro 4168/4/11 kokonaisuudessaan.
Lisätietoja antaa tarkastaja Peter Fagerholm, puh. 09 432 3372.