Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Poliisin lupapalvelussa löytyi yhä kohennettavaa

Passien jakelu R-kioskien kautta sujuu lähes virheettömästi

Kaikkien poliisilaitosten lupapalvelu ei vieläkään hoidu ilman ajanvarausta, ilmenee oikeusasiamiehen kanslian saamista kanteluista.
 
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja huomautti jo elokuussa, että poliisin lupapalvelussa tulisi voida asioida myös jonottamalla. Päätös koski tuolloin neljää kantelua.
 
Uusien kanteluiden vuoksi Pajuoja pyysi selvitystä Poliisihallitukselta. Palveluissa ei toteutunut hallintolain mukainen palveluperiaate ja asian vireille panoa koskevat säännökset.

Poliisihallitus antoi selvityksen lokakuussa. Siinä se ilmoitti ohjeistaneensa poliisilaitoksia palvelemaan asiakkaita myös ilman ajanvarausta. Oikeusasiamiehen saamien tietojen mukaan tämä ei ole kuitenkaan toteutunut kaikissa niissä poliisilaitoksissa, jotka ovat siirtyneet käyttämään ajanvarausjärjestelmää.

12 uutta kantelua

Uusissa kanteluissa arvosteltiin poliisin lupapalveluiden ajanvarausjärjestelmän ruuhkaisuutta ja vaikeakäyttöisyyttä. Lisäksi moitittiin sitä, että lupapalveluihin pääsi asioimaan vain varaamalla ajan etukäteen ja että ruuhkien takia oli otettava kalliimpi pikapassi. Kritiikkiä sai osakseen myös R-kioskien hoitama passien jakelu.

Poliisihallituksen selvityksistä ilmeni, että joissain poliisilaitoksissa ajanvarausjärjestelmän kautta sai ajan aikaisintaan kuuden viikon päähän. Näin pitkä odotusaika ei Pajuojan mukaan ole hyväksyttävä. Hän pitää hyvänä Poliisihallituksen esittämää 2 - 3 viikon enimmäisaikaa.

Lisäksi Poliisihallitus ilmoitti, että uusi ajanvarausjärjestelmä otetaan käyttöön alkuvuonna 2014.

Pikapassi vain kiireessä

Kanteluista ilmeni myös, että joillakin poliisilaitoksilla kiireisen asiakkaan ainoa mahdollisuus on saada pikapassi. Samassa tilanteessa toiset laitokset ohjaavat hakijan normaaliin hakumenettelyyn, jos aikataulu vaikuttaa antavan myöten.

Poliisihallitus ilmoitti muistuttaneensa poliisilaitoksia siitä, että muissa kuin todellisissa kiiretilanteissa on voitava tilata tavallinen passi.

Passien jakelu R-kioskien kautta sujuu

Poliisihallituksen selvityksestä kävi myös ilmi, että passien jakelu R-kioskien kautta näyttäisi sujuvan. Lokakuun 10. päivään mennessä R-kioskeilta oli luovutettu 273 620 passia. Näistä virheellisiä luovutuksia oli vain neljä.


Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan ratkaisut 1681/4/13, 1751/4/13, 2410/4/13, 2544/4/13, 2643/4/13, 2883/4/13, 3083/4/13, 3590/4/13, 3594/4/13, 3678/4/13, 3880/4/13, 4367/4/13. Linkitetyt (lihavoidut) ratkaisut on  julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla. Ratkaisun 1681/4/2013 liitteenä on lisäksi yhteenveto poliisilaitosten vastauksista.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Eteläpää, puhelin 09-432 3359.