Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Perhe-eläkehakemuksen käsittely kesti yli neljä vuotta

Oikeusasiamies Pauniolta huomautus vakuutusyhtiö Pohjolalle

1.11.2004

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio toteaa, että Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola on menetellyt lainvastaisesti, kun perhe-eläkehakemuksen käsittely kesti yli neljä vuotta.

Vakavaan ammattitautiin menehtyneen leski oli jättänyt Pohjolalle perhe-eläkehakemuksen helmikuussa 2000. Kun päätöstä eläkkeen myöntämisestä ei ollut tullut vielä huhtikuun loppupuolella 2004, lesken poika kääntyi oikeusasiamiehen puoleen. Hänen mielestään hakemuksen käsittelyaika oli kohtuuttoman pitkä. 

Pohjola päätti perhe-eläkkeen myöntämisestä heinäkuussa 2004 sen jälkeen, kun oikeusasiamies oli pyytänyt siltä selvitystä asiasta. Leskelle myönnettiin perhe-eläke leskeneläkkeenä takautuvasti puolison poismenosta lähtien ja korotettuna eläkelain mukaisella indeksillä. Lisäksi hänelle myönnettiin korvauksen korotusta, koska eläkkeen maksaminen oli viivästynyt.

Oikeusasiamies muistuttaa, että viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien on noudatettava lakia ja täytettävä velvollisuutensa. Tämä koskee myös tapaturmavakuutuslain ja ammattitautilain mukaista ratkaisutoimintaa hoitavia vakuutuslaitoksissa.

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi tapaturmavakuutuslain mukaan vakuutuslaitoksen on annettava korvausasiassa päätös viipymättä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Oikeusasiamies antoi Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolalle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä.

Lausunnossaan oikeusasiamiehelle Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola pahoitteli suuresti asian käsittelyssä tapahtuneita virheitä ja viivästystä. Yhtiö totesi, että perhe-eläkeasian käsittely oli ollut täysin ala-arvoista. Päätös olisi ollut tehtävissä kolmessa kuukaudessa. Yhtiö myönsi myös, että eläkeasiaan käsitelleen virkailijan kirjeet kuolinpesälle eivät vastanneet yhtiön periaatteita, vaan osoittivat käsittelijän ammattitaidottomuutta. Asiasta on keskusteltu yhtiössä perusteellisesti ja vastaavanlaiset virheet pyritään eliminoimaan vastaisuudessa.

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös 1122/4/04 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Lea Haapkylä, puh (09) 432 3378.