Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies puuttuu jo toistamiseen toimeentulotukihakemusten pitkiin käsittelyaikoihin Espoossa

26.8.2005

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio pyytää uudemman kerran Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnalta selvitystä toimeentulotukihakemusten käsittelyajoista. Oikeusasiamies oli juuri äsken  - kesäkuun puolivälissä 2005 - saanut Espoolta aikaisemmin pyytämänsä selvityksen, mutta sen jälkeen käsittelyajat näyttävät jälleen pidentyneen.

Hakemusten pitkiksi venyvät käsittelyajat ovat olleet viime aikoina paljon esillä julkisuudessa (mm. Helsingin Sanomissa 10.8.2005). Myös oikeusasiamiehelle on tullut kesän mittaan kanteluita ongelmasta, mm. henkilöltä jonka hakemuksen käsittely oli kestänyt yli seitsemän viikkoa.  Lain mukaan hakemukset on kuitenkin käsiteltävä viivytyksettä, minkä oikeusasiamies on katsonut tarkoittavan, että hakemus on otettava käsiteltäväksi viimeistään viikon kuluessa sen jättämisestä.
 
Oikeusasiamies Paunio pyytää nyt Espoolta selvitystä siitä, miten pitkiä toimeentulotukihakemusten käsittelyajat ovat olleet kesäkuun alusta eteenpäin. Hän haluaa myös tietää, miten kaupunki turvaa välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon kiireellisessä tuen tarpeessa oleville silloin, kun hakemusten käsittelyssä käytettävän Effica-tietojärjestelmän toiminnassa on ongelmia. 

Oikeusasiamies kysyy lisäksi, mitä Espoo on tehnyt ongelmalliseksi osoittautuneen tietojärjestelmän toimivuuden parantamiseksi syksyn 2004 jälkeen ja kuka virkailija on vastuussa tietojärjestelmän toimivuudesta. Uuden selvityksen oikeusasiamies on pyytänyt syyskuun loppuun mennessä.

Oikeusasiamies puuttui toimeentulotukihakemusten pitkiin käsittelyaikoihin Espoossa jo vuoden 2004 lopussa. Hän huomautti silloin, että toimeentulotukihakemusten käsittely oli viivästynyt lainvastaisesti vuosina 2003?2004 ja pyysi sosiaali- ja terveyslautakunnalta kesäkuuhun 2005 mennessä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin kaupunki oli ryhtynyt tilanteen korjaamiseksi ja miten tilanne oli korjaantunut kaupungin eri alueilla.

Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan selvityksestä kävi ilmi, että kesän 2004 alussa käsittelyaika oli alittanut kymmenen päivää, ja kahdella alueella oli päästy kaupunginvaltuuston asettamaan tulostavoitteeseen eli viiteen päivään. Toimeentulotukipäätökset tehtiin tuolloin ns. perhehuolto-ohjelmalla.

Kun Espoo otti syksyllä 2004 käyttöön Effica-asiakastietojärjestelmän, käsittelyajat pitenivät uudelleen ohjelmassa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Lokakuun loppupuolella keskimääräinen käsittelyaika oli peräti 17,5 päivää. Toukokuussa 2005 käsittelyaika oli kuitenkin jälleen keskimäärin kymmenen työpäivää koko kaupungissa. Käsittelyaika vaihteli eri alueiden välillä viidestä päivästä viiteentoista.

Lisätietoja antaa asiasta antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas, puh. (09) 432 3379.


Eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyyntö dnro 3498/2/04