Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies ei voi puuttua lääkärihelikopterin tukikohdan sijaintiin Kaakkois-Suomessa

Eduskunta on lisäbudjetissa linjannut valtion rahoituksen edellytyksenä olevat tukikohtien sijaintipaikat.

Tukikohtien sijainnista päättää lain mukaan yliopistollinen sairaanhoitopiiri, jossa asia on vireillä.

Oikeusasiamies ei voi puuttua eduskunnan päätöksentekoon eikä viranomaisessa vireillä olevaan asiaan.

OA Petri Jääskeläisen vastaus 6727/2018 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen, p. 09 432 3377.