Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies asetti uuden ihmisoikeusvaltuuskunnan

17.3.2016

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on tänään asettanut uuden ihmisoikeusvaltuuskunnan toimikaudeksi 1.4.2016 -31.3.2020. Valtuuskunnassa on 38 jäsentä.

Oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä vuoden 2012 alussa toimintansa aloittaneella Ihmisoikeuskeskuksella on ihmisoikeusvaltuuskunta, joka lain mukaan koostuu 20 - 40 kansalaisyhteiskunnan, perus- ja ihmisoikeustutkimuksen sekä muiden perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen osallistuvien tahojen edustajista. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio.

Valtuuskunta käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä perus- ja ihmisoikeusasioita, hyväksyy vuosittain Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen. Se toimii myös perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä.

Toimintansa järjestämistä varten valtuuskunnalla voi olla työvaliokunta ja jaostoja.

Ihmisoikeuskeskus pyrkii edistämään ihmis- ja perusoikeuksia. Eduskunnan oikeusasiamies, Ihmisoikeuskeskus ja ihmisoikeusvaltuuskunta muodostavat yhdessä Pariisin periaatteiden mukaisen kansallisen ihmisoikeusinstituution.

Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Päivi Romanov, puh. (09) 432 3333 ja johtajan sijainen Kristiina Kouros, puh. (09) 432 3782.

Asettamispäätös (pdf)