Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2019

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tuli vuonna 2019 ennätykselliset 6265 kantelua, mikä on lähes 700 kantelua enemmän kuin vuonna 2018 (5591 kantelua).  

Asiamäärät nousivat kaikilla hallinnonaloilla. Suurimmat kantelumäärät kohdistuivat sosiaalihuoltoon (1112), poliisiin (748) ja terveyteen (697). Lisäksi ulkomaalais- ja ulosottoasiat ovat nousussa. Vuonna 2019 saapui 200 ulosottoon liittyvää kantelua ja 161 ulkomaalaisasioihin liittyvää kantelua.

Oikeusasiamies ratkaisi 6057 (5410) kantelua viime vuoden aikana. Sosiaalihuoltoon liittyviä ratkaisuja oli 1088, poliisiin liittyviä 712 ja terveyteen liittyviä 631.

Oikeusasiamiehen toimenpiteisiin johti yhteensä 871 kantelua ja 47 omaa aloitetta.

Kanteluiden enimmäiskäsittelyaika ennallaan

Vuoden vaihteessa vireillä ei ollut yhtään yli vuoden vanhaa kantelua. Tämä tavoite saavutettiin jo seitsemännen kerran peräkkäin. 

Oma-aloitteinen toiminta vilkasta

Kanteluiden määrän suuresta kasvusta huolimatta oikeusasiamiehen kanslia panosti myös oma-aloitteiseen toimintaansa. Viime vuonna tehtiin 104 tarkastusta.

Oikeusasiamiehen tarkastustoimintaa on kohdennettu erityisesti lasten, vanhusten, vammaisten henkilöiden ja vapautensa menettäneiden oikeuksien valvontaan.

Oikeusasiamiehen ratkaistujen omien aloitteiden määrä vuonna 2019 oli 63. Oikeusasiamies otti omasta aloitteestaan tutkittavakseen 95 asiaa.

Lisätietoja antaa tiedottaja Citha Dahl, citha.dahl@eduskunta.fi.