Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikaisuvaatimusten käsittely Kelassa on ruuhkautunut

Kansaneläkelaitoksen antaman selvityksen mukaan toimeentulotukea koskevien oikaisuvaatimusten keskimääräiset käsittelyajat olivat tammikuussa 2018 lähes neljä kuukautta. Käsittely on ruuhkautunut ja Kelan mukaan ruuhkan purkaminen vie koko kevään.

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen totesi, että vakiintuneesti kunnan menettelyä arvioitaessa kohtuullisena sosiaalihuoltoon liittyvänä oikaisuvaatimuksen käsittelyaikana on oikeusasiamiehen ratkaisukäytännössä pidetty alle kolmea kuukautta. Toimeentulotuen myöntämisessä ja myös oikaisuvaatimuskäsittelyssä on kyse viimesijaisen tuen järjestämisestä. Pitkät käsittelyajat voivat ainakin joissain tapauksissa vaarantaa henkilön oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. 

Käsittelyaikojen merkitys korostuu erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien vanhusten, vaikeavammaisten, mielenterveysongelmaisten ja pelkästään toimeentulotuen varassa elävien sosiaalihuollon asiakkaiden kohdalla.
AOA kiinnitti huomiota oikaisuvaatimusten asianmukaiseen ja viivytyksettömään käsittelyyn. AOA pyysi myös, että Kela ilmoittaa 1.6.2018 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tai ryhtyy asiassa. 

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisu EOAK/6048/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi/

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Tapio Räty p. 09 432 3379.