Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Lapsen käännyttäminen maasta ilman oleskelulupa- ja käännytyspäätöstä

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin katsoi, että Maahanmuuttoviraston käytäntö ulkomaalaisasioissa ei turvaa lapsen oikeuksia. AOA Sakslin tutki omana aloitteenaan Maahanmuuttoviraston käytäntöä olla tekemättä omaa päätöstä lapselle, joka on syntynyt perheen saaman käännytyspäätöksen jälkeen.
 
- Lapsen käännyttäminen edellyttää lapselle tehtyä perusteltua käännyttämispäätöstä. Lasta koskevissa päätöksissä lapsen etu on arvioitava laaja-alaisesti ja yksilöllisesti, toteaa Sakslin.
 
Lapsilla on yleisesti ottaen aikuisia enemmän haasteita saada oikeuksiaan turvatuksi. Turva-paikanhakijalapsilla on lisäksi erityinen riski joutua kärsimään vanhempiinsa kohdistuvasta syrjinnästä. He ovat myös muita suuremmassa vaarassa joutua aikuisten ja läheistensä kaltoin kohtelemiksi. Siksi viranomaisten ja tuomioistuimien olisi kiinnitettävä lapsen oikeuksien toteutumiseen erityistä huomiota. Tällä on suuri merkitys silloin, kun lapsi on haavoittuvassa asemassa, kuten turvapaikanhakija.  
 
- Jokaista lasta on perustuslain ja lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kunnioitettava yksilönä iästä ja syntyperästä riippumatta, sanoo Sakslin.
 
Jotta lapsen perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattu ihmisarvo ja oikeus erityiseen suojeluun voisi toteutua, lapselle on tehtävä oma päätös, jossa lapsen etu on arvioitava yksilöllisesti ja laaja-alaisesti.
 
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin ratkaisu 5948/2016 on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.oikeusasiamies.fi
 
Lisätietoja antaa esittelijä Virve Toivonen, p. 044 575 2235.