Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kuntoutustuen jatkohakemuksen käsittelyviive Kelassa

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen arvostelee Kelaa viivästyksistä määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen jatkohakemusten käsittelyssä. Kelan toimihenkilöitä oli siirretty ratkaisemaan ruuhkautuneita perustoimeentulotukihakemuksia, mikä viivästytti etuushakemuksien käsittelyä.

Kantelijan hakemus oli vireillä 11 viikkoa ilman, että sille tehtiin mitään. 20 viikon käsittelyaika aiheutti määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen maksuun kahden kuukauden maksukatkon. Maksukatkon vuoksi kantelija joutui hakemaan Kelasta perustoimeentulotukea.

AOA Pasi Pölösen ratkaisut 2346/2017 ja 1770/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa notaari Eeva-Maria Tuominen, p. 09 432 3395.