Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kuntalaisella on oikeus saada tieto vireillä olevasta julkisesta asiasta

Oikeusasiamieheltä moitteet Itä-Suomen lääninhallitukselle ja Iisalmen sosiaalityönjohtajalle sijaishuoltokodin perustamista koskevassa asiassa

26.4.2005
Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio moittii Iisalmen sosiaalikeskuksen sosiaalityönjohtajaa vireillä olevan julkisen asian salaamisesta ja Itä-Suomen lääninhallitusta vireillä olevan asian kirjaamisessa liian myöhään. Oikeusasiamiehelle kanteli joukko kyläyhteisön jäseniä, koska he eivät pyynnöistään huolimatta olleet saaneet kummaltakaan viranomaiselta tietoa hankkeesta perustaa sijaishuoltokoti heidän naapurustoonsa.

Oikeusasiamiehen tutkinnassa kävi ilmi, että Itä-Suomen lääninhallitus oli kirjannut sijaishuoltokodin perustamista koskevan lupahakemuksen yli kuukautta myöhemmin kuin asia oli tullut vireille lääninhallituksessa. Näin lääninhallitus tosiasiallisesti esti kantelijoita saamasta haluamaansa tietoa lääninhallituksessa vireillä olleesta julkisesta asiasta.

Oikeusasiamiehen mukaan tapahtuma-aikaan voimassa olleessa hallintomenettelylaissa ei varsinaisesti edellytetty, että asia täytyi kirjata samaan aikaan kuin se tuli vireille. Viranomaisilla oli kuitenkin yhtenäinen käytäntö, että vireille tulleet asiat kirjattiin välittömästi. Oikeusasiamies korostaa, että tätä vaativat myös hyvä hallinto ja julkisuusperiaate. Ne ovat kansalaisen oikeusturvan kannalta olennaisen tärkeitä asioita ja niistä on säädetty jo perustuslaissa.

Iisalmen kunnan sosiaalikeskuksen sosiaalityönjohtaja puolestaan oli kieltäytynyt kertomasta kantelijoille sijaishuoltokodin perustamista koskevista asioista. Oikeusasiamies toteaa, että sosiaalityönjohtaja toimi vastoin julkisuuslakia, kun hän salasi vireillä olevan julkisen asian.

Sosiaalityönjohtajan mukaan sijaishuoltokodin vastaava oli pyytänyt häntä vaikenemaan hankkeesta ennen kuin sitä koskeva päätös on lainvoimainen. Tästä syystä sosiaalityönjohtaja oli keskustellut kantelijoiden kanssa sijaishuoltokodeista vain yleisellä tasolla. Hän oli lisäksi olettanut, että sijaishuoltokodin vastaava kertoo hankkeesta naapuruston asukkaille.

Oikeusasiamiehen mukaan kunta ei voi noudattaa yksityisen yrittäjän pyyntöä olla antamatta tietoa julkisesta asiasta eikä siirtää tiedottamisvelvollisuuttaan tälle.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Pirkko Äijälä-Roudasmaa, puh. (09) 432 3396.

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös dnro 2130/4/03 kokonaisuudessaan.