Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kunta loukkasi opettajan sananvapautta

Oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläisen mukaan kunta loukkasi opettajan sananvapautta, kun hänelle oli annettu suullinen huomautus hänen blogikirjoituksensa johdosta. Työnantaja oli pitänyt kirjoituksen yhtä kohtaa työnantajaa loukkaavana.

OA:n mukaan kirjoituksen pääpaino oli opetusryhmien koossa ja säästötoimenpiteiden mahdollisessa vaikutuksessa siihen. Kirjoitus oli siten laadittu yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta. Kynnys puuttua tällaiseen keskusteluun on korkea, ja kirjoituksen yksittäisten kohtien arvioinnissa tulee ottaa huomioon koko kirjoituksessa käsitellyn aiheen merkitys. Kantelijalla oli virkamiehenä lähtökohtaisesti oikeus osallistua tällaiseen keskusteluun. Lisäksi asiassa tuli ottaa huomioon hänen roolinsa kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäsenenä, koska poliittiset mielipiteet kuuluvat sananvapauden ydinalueelle. Huomautuksen perusteena käytetty kirjoituksen kohta mahtui OA:n mukaan sananvapauden rajoihin.

OA:n mukaan huomautusta annettaessa ei ollut riittävästi otettu huomioon virkamiehen sananvapautta eikä niitä erityispiirteitä, jotka liittyivät kantelijan kaksoisrooliin opettajana ja poliitikkona sekä poliittisessa toiminnassa esitettyihin mielipiteisiin.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös 1307/2018 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Mikko Sarja, p. 09 432 3364.