Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Koulun on järjestettävä vaihtoehto uskonnolliselle päivänavaukselle

Oppilaalla ja hänen huoltajallaan tulee olla aito ja todellinen vapaus valita osallistuuko oppilas koulun tilaisuuksiin, joissa on uskonnollista ainesta, toteaa AOA Jussi Pajuoja.

Oikeusasiamiehelle kannellut peruskoulun oppilas oli oman ilmoituksensa perusteella vapautettu päivänavauksista. Niiden ajaksi ei ollut järjestetty korvaavaa toimintaa.

AOA:n mukaan ongelmallista oli myös, että vanhempien kantaa ei ollut selvitetty.
- Vaikka lapsen näkemys tulee ottaa huomioon, vanhemmat käyttävät viime kädessä hänen uskonnonvapauttaan.

Vaihtoehtoinen toiminta tulisi jatkossa järjestää eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannan (PeVM 2/2014) ja Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti niin, että oppilaiden omantunnon- ja uskonnonvapaus toteutuu täysimääräisesti.

AOA Pajuojan päätös dnro 3994/13, lisätiedot oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä, puh. (09) 4323347.