Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kelan pääjohtajan osallistuminen Savonlinnan oopperajuhlille kuntoutuskeskuksen kustannuksella oli huonosti harkittua

Virkavelvollisuutensa vastaisesti pääjohtaja Huuhtanen ei kuitenkaan menetellyt

31.8.2006

Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio pitää huonosti harkittuna sitä, että Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Jorma Huuhtanen puolisoineen osallistui Kruunupuisto - Punkaharjun kuntoutuskeskuksen kustannuksella Savonlinnan oopperajuhlille kesällä 2005. Oopperan jälkeen kuntoutuskeskus oli vielä tarjonnut kestitystä Kruunupuistossa.

Se, että Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja otti vastaan tämän keskityksen, on oikeusasiamiehen mukaan saattanut heikentää luottamusta hänen toimiinsa ja sitä kautta Kansaneläkelaitokseen, kun otetaan huomioon edun tarjonneen tahon taloudellisesti merkittävä yhteistyö Kansaneläkelaitoksen kanssa ja pääjohtajan asema organisaatiossa.  Näin on siitä huolimatta, että pääjohtaja ei vastannut laitoksessa kuntoutuspalveluiden hankinnasta.

Pääjohtaja Huuhtasen vierailun ohjelmaan kuntoutuskeskuksessa oli kuulunut seminaari, jossa hän oli kutsuttuna puhujana, onnittelukäynti Kuntaliiton ja kuntoutuskeskuksen hallituksen puheenjohtajan luona ja tutustuminen Kruunupuiston uusiin tiloihin. Oikeusasiamiehen mukaan nämä toimet kuuluivat selvästi pääjohtajan virkatehtäviin, ja kyseessä oli työmatka. Päiväohjelma oli kuitenkin loppunut kello 14, eikä iltaohjelmalla ollut enää suoraa yhteyttä virkatehtäviin.

Oikeusasiamies arvioi pääjohtajan menettelyä virkamiesoikeudelliselta ja hyvän hallinnon asettamien vaatimusten kannalta. Hän korostaa, että virkamiehen tulee välttää kaikkea sellaista, mikä voi vaarantaa luottamusta virkatoiminnan puolueettomuuteen. Toiminnan täytyy näyttää myös ulospäin uskottavasti sellaiselta, että sitä eivät uhkaa siihen kuulumattomat vieraat vaikuttimet.

Rikosoikeudelliselta kannalta pääjohtaja Huuhtasen osallistumista Savonlinnan oopperajuhlille kuntoutuskeskuksen kustannuksella oli aikaisemmin tutkinut valtakunnansyyttäjä. Oikeusasiamiehelle tulleessa kantelussa arvosteltiin valtakunnansyyttäjää siitä, että hän oli esitutkinnan perustella jättänyt nostamatta syytteen pääjohtaja Huuhtasta vastaan. Oikeusasiamies katsoi, että valtakunnansyyttäjä oli toiminut hänelle lain mukaan kuuluvan harkintavaltansa rajoissa.

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion ratkaisu dnro 2108/4/05  kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Pasi Pölönen,
puh. (09) 432 3345.