Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kelalle huomautus toimeentulotuen käsittelyn viivästymisestä

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja on antanut huomautuksen Kansaneläkelaitokselle (Kela) toimeentulotuen käsittelyn lainvastaisesta viivästymisestä. Kela ei noudattanut käsittelylle laissa säädettyä määräaikaa.

Menettely on erityisen moitittavaa, koska toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Se on tarkoitettu tilanteeseen, jossa henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Kelan mukaan viivästyminen johtui hakemusten käsittelyprosessin ongelmista ja järjestelmäteknisten syiden aiheuttamasta ruuhkasta.

Tilastojen perusteella käsittelyajat vaihtelevat vakuutuspiireittäin. Erityisesti Eteläisessä vakuutuspiirissä asiakkaat ovat joutuneet odottamaan pidempään.

AOA pitää myönteisenä, että Kela on ryhtynyt laajamittaisiin toimenpiteisiin havaitsemiensa virheiden korjaamiseksi ja myös rekrytoinut lisää toimihenkilöitä. Toimenpiteet eivät kuitenkaan vielä ole riittäviä, sillä lukuisten kanteluiden perusteella Kelan hakemusten käsittelyssä ja asiakaspalvelussa on edelleen ongelmia.

Kelalta pyydetyt lisäselvitykset

Lisäksi AOA on pyytänyt Kelalta selvitystä muun muassa seuraavista asioista:

-millä tavoin Kela voi erotella työjonosta erityisen kiireelliset hakemukset, joissa tarvitaan välitöntä apua?

-miten Kela suhtautuu sen menettelystä asiakkaille aiheutuneisiin kustannuksiin ja vaivannäköön? Kuinka näitä korvataan tai hyvitetään?

-millä tavoin Kela tekee yhteistyötä kunnan sosiaalitoimen kanssa?

-miten hyväksyttävät ja kohtuulliset asumismenot otetaan huomioon päätöksenteossa?

-miksi Kelan puhelinpalvelu on maksullista?

Kiireelliset tapaukset

AOA muistuttaa, että asiakas voi kiireellisissä tapauksissa kääntyä kunnan sosiaalitoimen puoleen, mikäli Kela ei ole pystynyt käsittelemään hakemusta. Kunta voi myöntää harkintansa mukaan ehkäisevää tukea kiireellisiin tarpeisiin.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös EOAK/649/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, http://www.oikeusasiamies.fi/

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Tapio Räty, p. 09 432 3379