Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Henkilöasiakkaiden tuloverotusta koskevien oikaisuvaatimusten pitkät käsittelyajat Verohallinnossa

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin on arvioinut useiden kanteluiden johdosta henkilöasiakkaiden oikaisuvaatimusten käsittelyn viipymistä Verohallinnossa. 

Oikaisuvaatimusten käsittely kesti runsaat kaksi ja puoli vuotta

Henkilöverotusyksikössä kantelijan oikaisuvaatimukset olivat vireillä 14 kuukautta ilman aktiivisia toimenpiteitä. Ne olivat myös vireillä verotuksen oikaisulautakunnassa 9 kuukautta ennen kuin oikaisulautakunta palautti ne saadun selvityksen johdosta Henkilöverotusyksikön valmisteltavaksi. 

Kantelijan oikaisuvaatimusten kokonaiskäsittelyajasta ne olivat siten runsaat kaksi vuotta vireillä ilman aktiivisia toimenpiteitä. Vaikka oikaisulautakunnan mukaan se jäi odottamaan asiaan vaikuttavaa hallinto-oikeuden ratkaisua, AOA ei voinut pitää hyväksyttävänä sitä, että jo kohtuuttoman pitkään vireillä olevassa asiassa oikaisulautakunta palautti asiat valmisteluun vasta 9 kuukauden kuluttua.  

AOA totesi, että kantelijan oikaisuvaatimusten käsittely Verohallinnossa ei täyttänyt perustuslaissa turvattua oikeutta saada asiansa käsittelyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Ottaen huomioon myös asian taloudellisen merkityksen kantelijalle, kantelijan tuloon lisätty määrä oli yhteensä noin 430 000 euroa, AOA antoi Verohallinnolle huomautuksen sen lainvastaisesta laiminlyönnistä käsitellä kantelijan oikaisuvaatimukset asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Useita pitkiä käsittelyaikoja 

Toisessa kantelussa oikaisuvaatimuksen käsittely ylitti merkittävästi Verohallinnon ilmoittaman 12 kuukauden käsittelyaika-arvion. Menettelyn moitittavuutta arvioidessaan AOA otti huomioon asian taloudellisen merkityksen kantelijalle, kysymys oli arvion mukaan useilta vuosilta kantelijan tuloon lisätystä palkkatulosta, sekä sen, että Verohallinto oli pahoitellut kantelijan oikaisuvaatimuksen käsittelyaikaa. AOA saattoi Verohallinnon tietoon käsityksensä siitä, ettei oikaisuvaatimuksen yli 20 kuukauden käsittelyaika täyttänyt perustuslaissa jokaiselle turvattuun oikeusturvaan kuuluvaa oikeutta saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä ja oli siten lainvastainen.

Muissa AOA:n arvioitavina olleissa kanteluissa oikaisuvaatimusten käsittelyajat olivat 19 kuukautta, 17 ja 16 kuukautta. Vaikka sekä Henkilöverotusyksikössä että verotuksen oikaisulautakunnassa käsittelyajat alittivat Verohallinnon käsittelyaikatavoitteen 12 kuukautta, AOA:n mukaan oikaisuvaatimusten kokonaiskäsittelyajat muodostuivat hallinnon asiakkaan näkökulmasta kohtuuttoman pitkiksi. 

Verohallinnon mukaan se on jo organisoinut aikaisempaa enemmän henkilöstöä vireillä olevien oikaisuvaatimusten käsittelyyn ja käsittelee oikaisuvaatimuksia tehostetusti, jotta käsittelyajat saadaan lyhenemään. Verohallinnon tavoitteena on vuoden 2021 aikana käsitellä henkilöverotusta koskevat oikaisuvaatimukset keskimäärin noin 250 päivän kuluessa niiden saapumisesta.

AOA totesi, että Verohallinnon verkkosivuilla 8.9.2020 päivitetyn käsittelyaikaennusteen mukaan tuloverotusta koskevien oikaisuvaatimusten käsittelyaikaennuste oli 12 kuukautta. Verkkosivuilla 19.4.2021 ja 3.9.2021 päivitettyjen käsittelyaikaennusteiden mukaan käsittelyaika on kuitenkin 16–18 kuukautta.

AOA:n mukaan oikaisuvaatimusten näin pitkä yleinen käsittelyaika on ongelmallinen Verohallinnon asiakkaiden oikeusturvan asianmukaisen toteutumisen kannalta. Erityisesti niissä tapauksissa, joissa oikaisuvaatimuksen jälkeen haetaan muutosta, oikaisuvaatimusvaihe pidentää asian kokonaiskäsittelyaikaa. Oikeusturvan asianmukaisen toteutumisen kannalta on tämän vuoksi tärkeää, että oikaisuvaatimukset käsitellään joutuisasti. AOA Sakslin saattoi käsityksensä Verohallinnon tietoon.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin ratkaisut liittyen Verohallinnon pitkiin käsittelyaikoihin on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi: 4973/2020, 8222/2020, 5403/2020, 7429/2020 ja 8496/2020.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström, p. 09 432 3355.