Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Helsingin sosiaalivirasto sovelsi lakia väärin

 
Vaikeavammaisen henkilön mahdollisuus osallistua päivätoimintaan saattoi vaarantua
 
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin moittii Helsingin kaupungin sosiaaliviraston käytäntöä, jonka mukaan vaikeavammaisten henkilöiden kuljetus päivätoimintaan myönnetään sosiaalihuoltolain eikä vammaispalvelulain nojalla. Käytäntö saattaa vaarantaa vaikeavammaisen henkilön oikeuksien toteutumista.

Asiakkaan kuljetuspalvelujen tarve tulisi aina ratkaista yksilöllisesti ja myöntää kuljetus asiakkaalle edullisemman lain mukaan, korostaa Sakslin päätöksessään.

Helsingin kaupunki perii päivätoimintaan osallistuvalta kuljetuspalvelusta 2,50 euroa, mutta mikäli matkoihin myönnettäisiin vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua, olisi asiakasmaksu 2,20 euroa.

Asiasta kannellut Suomen CP-liiton päivätoiminnan vastaava ohjaaja katsoi, että maksut voivat muodostua kohtuuttomiksi asiakkaalle, joka haluaisi käydä päivätoiminnassa useammin kuin kerran viikossa.

Myös oikeusasiamiehen viime vuoden syksyllä Hämeenlinnassa toimivaan päivätoimintakeskukseen tehdyllä tarkastuksella oli tullut esiin, että kuljetuspalvelun hinta saattoi muodostua esteeksi osallistua toimintaan.

Ratkaisujen tulisi olla yksilöllisiä

Apulaisoikeusasiamies pitää lisäksi kanteluun liitettyä Helsingin kaupungin päätöstä puutteellisena, koska siitä ei ilmene asiakasmaksun määrä eikä sen määräytymisen peruste. Tämä loukkaa asiakkaan oikeutta tehdä oikaisuvaatimus.

Vammaispalvelulain nojalla järjestetty kuljetus on kunnan velvollisuus, johon asiakkaan taloudellinen asema tai riittämättömät määrärahat eivät vaikuta. Lisäksi sen nojalla tehdyistä päätöksistä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. Myös asiakasmaksun kohtuullisuutta arvioidaan eri tavoin eri lakien pohjalta.

Vaikeavammaisten päivätoiminta on tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky ei mahdollista työntekoa tai osallistumista työtoimintaan. Sen tehtävä on tukea selviytymistä itsenäisesti ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätös dnro 2333/4/2010 kokonaisuudessaa.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Minna Verronen, puhelin (09) 432 3394.