Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Etuushakemusten käsittelyajat KELA Helsingin vakuutuspiirissä pidentyivät vuoteen 2004 mennessä kohtuuttomasti

Etuushakemusten käsittelyajat KELA Helsingin vakuutuspiirissä pidentyivät vuoteen 2004 mennessä

KELA on sittemmin onnistunut purkamaan hakemusruuhkat ja selvästi lyhentämään käsittelyaikoja  

10.10.2005

Etuushakemusten käsittely ruuhkautui Kansaneläkelaitoksen Helsingin vakuutuspiirissä pahoin alkuvuoteen 2004 mennessä. Sen myötä myös hakemusten keskimääräiset käsittelyajat pidentyivät osittain kohtuuttomasti, toteaa oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio.

- Kansaneläkelaitoksen merkitys on keskeinen perustuslaissa säädettyjen sosiaalisten oikeuksien toteuttamisessa, toteaa oikeusasiamies Paunio ja korostaa, että KELAn päätöksillä etuushakemuksiin on suuri merkitys mm. etuuden hakijoiden perustoimeentulon kannalta. Hän pitää siksi tärkeänä, että KELA käsittelee etuushakemuksia perustuslaissa tarkoitetulla tavalla ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeusasiamies otti tutkittavakseen etuushakemusten käsittelyajat Helsingin piirissä

Oikeusasiamies otti lokakuussa 2004 omasta aloitteestaan tutkittavakseen etuushakemusten käsittelyaikojen kehityksen Helsingin vakuutuspiirissä, koska hänelle oli tullut aikaisempaa enemmän kanteluita hakemusten käsittelyajoista. Käsittelyaikojen pidentyminen oli tullut esille myös oikeusasiamiehen tarkastuksilla.

Asiaa tutkittaessa tuli ilmi, että hakemusten ruuhkautumisen syitä olivat hakemusten ja muun työn määrän kasvu sekä samanaikaisesti tapahtunut vakuutuspiirin siirtyminen sähköiseen asiakirjahallintajärjestelmään. KELA ei oikeusasiamiehen näkemyksen mukaan pystynyt osoittamaan Helsingin vakuutuspiirille tuolloin riittävästi työvoimaa etuuskäsittelyyn, jotta se olisi voinut selviytyä hakemusten käsittelystä kohtuullisin käsittelyajoin.

Sairauspohjaisten etuushakemusten käsittelyä vakuutuspiirissä hidasti lisäksi piirin pula asiantuntijalääkäreistä. Oikeusasiamiehen mukaan KELAn olisi tullut kyetä vastaamaan Helsingin vakuutuspiirin asiantuntijalääkäritarpeeseen aikaisemmin.

Oikeusasiamies kiinnitti ratkaisussaan huomiota myös KELAn käyttämiin työmäärien mittaustapoihin. Hän katsoi, että mittareiden, joiden perusteella henkilöstötarpeet mitoitetaan, tulisi ottaa mahdollisimman kattavasti huomioon kaikki Kansaneläkelaitoksen toimistoissa ja vakuutuspiireissä tehtävä työ.

Hakemusruuhkat alkaneet purkautua

Sähköisen asiakirjahallintajärjestelmän mahdollistaman työn tasaamisen avulla KELA onnistui loppuvuodesta 2004 alkaen purkamaan Helsingin vakuutuspiirin hakemusruuhkia ja lyhentämään etuushakemusten käsittelyaikoja selvästi. Vuodesta 2005 alkaen se asetti kaikille vakuutusalueille ja -piireille yhtenäiset käsittelyaikatavoitteet, mikä oikeusasiamiehen mukaan korostaa KELAn asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Helsingin vakuutuspiiri ei kuitenkaan vielä heinäkuuhun 2005 mennessä yltänyt aivan näihin tavoitteisiin. Oikeusasiamiehen mukaan kehityksen suunta on kuitenkin myönteinen.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Juha Niemelä,
puh. (09) 432 3356.

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös dnro 2585/2/04 kokonaisuudessaan.