Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

AOA Sakslin arvostelee ortodoksisen kirkon menettelyä toimituskieltoon asettamisessa

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin arvostelee tapaa, jolla Suomen ortodoksinen kirkko kuuli kirkkoherraa asettaessaan tämän toimituskieltoon. Kuulemistilaisuuden järjestämistä 12 tunnin valmistautumisajalla ei voida pitää hyvän hallinnon mukaisena menettelynä. Kirkkoherra oli saanut sunnuntai-iltana klo 20.00 kotiovelleen kutsun saapua seuraavana aamuna klo 8.00 järjestettyyn kuulemistilaisuuteen.

Asianosaiselle on hallintolain mukaan ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Apulaisoikeusasiamies Sakslinin mukaan kirkkoherralle olisi tullut varata tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa asian ratkaisemiseen ja tutustua asiaan liittyviin asiakirjoihin.

Suomen ortodoksinen kirkollishallituksen käsityksen mukaan kuulemispyyntö täytti hallintolaissa säädetyt edellytykset. Lisäksi kirkollishallitus perusteli kirkon toimintaa sillä, että rikosprosessuaalinen lainsäädäntö mahdollistaa pakkokeinojen käytön hyvin lyhyellä kuulemisajalla tai jopa ilman kuulemista. Apulaisoikeusasiamies huomauttaa, ettei toimituskieltoon asettaminen ole rikosprosessuaalinen pakkokeino.

Piispa voi ortodoksisesta kirkosta annetun lain mukaan määrätä papin enintään kuuden kuukauden mittaiseen toimituskieltoon, mikäli papin epäillään syyllistyneen kirkkoherrana toimiessaan vakaviin rikoksiin.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätös EOAK/6254/2016 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa esittelijä Kimmo Metsä, p. 09 432 3389