Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

AOA Pölönen: Senaatti-kiinteistöjen asema valtion monopolivuokranantajana ei perustu lakiin

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen selvitti valtion vuokrajärjestelmän oikeudellista perustaa ja Senaatti-kiinteistöjen oikeudellista asemaa monopoliasemassa toimivana valtion virastojen vuokranantajana. 

Pölönen katsoi, että Senaatti-kiinteistöjen toiminta ei ole ainakaan ajalla 2016–2020 perustunut perustuslain 84 §:n 4 momentin edellyttämällä tavalla lakiin valtion sisäisten vuokrasopimusten perusteiden ja hinnoittelun osalta. Vallinnut oikeustila on ollut perustuslain vastainen myös Senaatti-kiinteistöille luodun monopoliaseman osalta. 

Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos eli osa valtiota. Lain mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on huolehtia valtion kiinteistövarallisuudesta. Vuoden 2016 alussa toteutetun valtion vuokrajärjestelmän muutoksen yhteydessä Senaatti-kiinteistöjen asemaa suhteessa sen valtiovuokralaisiin muutettiin asetuksella. Vuokralaisilta poistui mahdollisuus tehdä itse sopimuksia suoraan muiden vuokranantajien kuin Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Senaatti-kiinteistöt sai näin ollen monopoliaseman suhteessa valtioasiakkaisiinsa.

AOA totesi, että 1.1.2021 voimaan tullut laki Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sisältää nyt tarvittavat laintasoiset säännökset valtion sisäisistä palvelusopimuksista. 

Mitä tuli kysymykseen, oliko valtion viranomaisten ja laitosten velvollisuutena käyttää Senaatti-konsernin liikelaitosten tilapalveluja ja tehdä toimitiloja koskeva palvelusopimus liikelaitoksen kanssa, AOA Pölönen totesi, ettei lainsäädännössä ole siihen velvoittavaa säännöstä. Valtion virastot ja laitokset voivat siis hankkia toimitilat käyttöönsä myös vapailta markkinoilta.

Apulaisoikeusasiamiehen valtiovarainministeriölle 7.1.2020 lähettämä selvitys- ja lausuntopyyntö ja nyt kysymyksessä oleva ratkaisu 6870/2019 on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Jarmo Hirvonen, p. 09 432 3336.