Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jako muuttuu 
Oikeusasiamieheltä huomautus Poliisihallitukselle 
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2021 eduskunnan puhemiehelle
FinnHems Oy:n lääkärihelikopteritoiminnasta tulisi säätää laissa
Passi- ja henkilökorttien hakemiseen liittyvät viiveet voivat vaarantaa perusoikeuksien toteutumisen
Lasten oikeus varhaiskasvatukseen on turvattava yhdenvertaisesti
Jari Råman oikeusasiamiehen kanslian kansliapäälliköksi
Huonehoidon toteuttaminen vanhusten hoivakodeissa lainvastaista
Alaikäiset vankilassa ja heidän mahdollisuutensa koulunkäyntiin ja opiskeluun
Ihmisoikeuskeskus ja kansallinen ihmisoikeusinstituutio täyttävät 10 vuotta – työ ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion puolesta nyt yhä tärkeämpää
Kansliapäällikkö Matti Marttunen on kuollut
Oikeusasiamiehelle jälleen ennätysmäärä kanteluja
Ajan saaminen lastenvalvojalle kesti liian kauan - Apulaisoikeusasiamies antoi huomautuksen ja teki hyvitysesityksen
AOA Sakslin: epäkohtia kipupotilaiden hoidossa
Iäkkäät kotona asuvat henkilöt eivät aina saa tarvitsemiaan palveluja kunnilta
Sairauspäiväraha-asioiden ruuhkautuminen Kelassa
Petri Jääskeläinen jatkaa eduskunnan oikeusasiamiehenä
Itsearviointityökalu kehitysvammaisten erityishuoltoa järjestäville toimijoille
Henkilöasiakkaiden tuloverotusta koskevien oikaisuvaatimusten pitkät käsittelyajat Verohallinnossa
Mikko Sarja jatkaa apulaisoikeusasiamiehen sijaisena