Tarkastukset

Tarkastukset virastoissa ja laitoksissa ovat tärkeä osa oikeusasiamiehen työtä. Tarkastuksilla tutkitaan viranomaistoiminnan laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tarkastuspöytäkirjat löytyvät Ratkaisuhaun toimenpide-valikosta.

Virhe tapahtui näyttöpohjan käsittelyssä.
The following has evaluated to null or missing:
==> ruutu [in template "20155#20198#224189" at line 11, column 16]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #list ruutu.getSiblings() as kehys [in template "20155#20198#224189" at line 11, column 9]
----
1<#-- 
2Web content templates are used to lay out the fields defined in a web 
3content structure. 
4 
5Please use the left panel to quickly add commonly used variables. 
6Autocomplete is also available and can be invoked by typing "${". 
7--> 
8<#assign n = true> 
9<div style="position: relative;left:-35px;top:-35px;"> 
10  <div style="display:table;border-collapse: separate;border-spacing: 35px;width: calc(100% + 70px);"> 
11    <#list ruutu.getSiblings() as kehys> 
12      <#if n> 
13        <div class="ruutu-row"> 
14          <div class="ruutu-cell"> 
15            <h3>${kehys.otsikko.getData()}</h3> 
16            ${kehys.html.getData()} 
17          </div> 
18        <#assign n = false> 
19      <#else> 
20          <div class="ruutu-cell"> 
21            <h3>${kehys.otsikko.getData()}</h3> 
22            ${kehys.html.getData()} 
23            <#assign n=false> 
24          </div> 
25        </div> 
26        <#assign n = true> 
27      </#if> 
28    </#list> 
29  </div> 
30</div>