KAKSI VANHEMMAN OIKEUSASIAMIEHENSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAISTA VIRKASUHDETTA
(Valtiolle.fi ID: 21-21-2019)


Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää viranomaisten toiminnan laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa sekä paikoissa, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä. Oikeusasiamiehen tehtävät on määritelty perustuslaissa ja laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä.

Tehtävän kesto: Määräaikainen virkasuhde
Määräaikaisuuden syy: Työn luonne (laki eduskunnan virkamiehistä 8 § 1 mom)
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 2
Hakuaika päättyy: 1.4.2019 klo 16:00
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen.
Työpaikan tiedot: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta
 

Viran/tehtävän kuvaus: Oikeusasiamiehen kansliassa on haettavana kaksi vanhemman oikeusasiamiehensihteerin määräaikaista virkasuhdetta (VL 11). Tehtävät täytetään 1.5.2019 lukien tai sopimuksen mukaan, kuitenkin mahdollisimman nopeasti. Tehtävät ovat määräaikaisia ja ne päättyvät 31.12.2019.

Vanhemman oikeusasiamiehensihteerin tehtävänä on valmistella ja esitellä oikeusasiamiehelle erityisesti ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja edistämistä koskevia kanteluasioita ja omia aloitteita sekä avustaa tai tehdä tarkastuksia muun muassa vanhusten asumispalveluyksiköihin ja laitoksiin. Tehtävät painottuvat oikeusasiamiehen oma-aloitteiseen toimintaan. Tehtäviin kuuluu myös alan lainsäädännön, oikeuskäytännön ja ratkaisukäytännön, perus- ja ihmisoikeuksien sekä julkisen keskustelun seuraaminen.
 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on oikeustieteen kandidaatin tutkinto (nyk. oikeustieteen maisterin tutkinto) tai virkaan soveltuva muu ylempi korkeakoulututkinto sekä tehtävässä vaadittava kokemus julkisesta hallinnosta tai tuomarin tehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on suomen tai ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
 

Hakijalta odotamme: Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää perusteellista ikäihmisten oikeuksia koskevan lainsäädännön osaamista ja perusteellista tehtäväalueen toimijoiden tuntemista sekä hyvää laillisuusvalvonnan ja perus- ja ihmisoikeuksien sekä kansainvälisten sopimusten ja oikeus- ja ratkaisukäytännön osaamista. Tehtävissä tarvitaan myös hyvää viranomaisten, julkisyhteisöjen ja muiden julkista tehtävää hoitavien toimintaa ohjaavan lainsäädännön (erityisesti hallintotoiminta, viranomaisten toiminnan julkisuus, tietosuoja) ja oikeus-/ratkaisukäytännön osaamista. Hyvät edellytykset tehtävien menestykselliseen hoitamiseen antaa käytännön kokemus ikäihmisten oikeuksien toteuttamiseen ja edistämiseen liittyvästä työstä. Kokemus tarkastustoiminnasta luetaan eduksi. Palkkausjärjestelmän viitteellinen työkokemusvaatimus on yli 8 vuotta.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä erinomaista suomen kielen taitoa. Hyvä ruotsin kielen taito ja muu kielitaito luetaan eduksi. Odotamme hakijalta myös hyviä vuorovaikutustaitoja.
 

Palkkaukseen liittyvät tiedot: Virkasuhteen palkkaus määräytyy eduskunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävä sijoittuu vaativuusluokkaan 11 (tehtäväkohtainen palkanosa 4 532,33 euroa/kk). Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvana osana maksetaan lisäksi enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.
 

Turvallisuusselvitys: Nimitettäväksi esitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella ennen nimitystä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista on tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi/turvallisuusselvitykset/henkiloturvallisuusselvitys.
 

Koeaika: Virkasuhteisiin voidaan asettaa 4 kuukauden koeaika.

Matkustamiseen liittyvät tiedot: Tehtävät edellyttävät tarkastus- ja muuta matkustamista.
 

Hakemukset tallennetaan ensisijaisesti valtion sähköiseen rekrytointipalveluun www.valtiolle.fi viimeistään 1.4.2019 klo 16.00 mennessä. Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitettavan hakemuksen voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA). Hakemukseen pyydetään liittämään nimikirjanote, ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan ansioista. Liitteet voi myös toimittaa sähköpostitse tai postitse oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
 

Lisätietoja tehtävästä:
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, puh 09 432 3330 (viikolla 12)
Kansliapäällikkö Päivi Romanov, puh. 09 432 3333 (viikolla 13)