Press releases

Latest press releases Latest press releases

Back

Salattuja ulkomaan tuloja koskevien omaksi vahingoksi tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittely Verohallinnossa

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin mukaan salattuja ulkomaantuloja koskevien verovelvollisten vahingokseen tekemien oikaisuvaatimusten käsittelyssä Verohallinnossa ei ilmennyt moitittavaa. Oikaisuvaatimukset johtivat 56 tapauksessa rikosilmoitusharkintaan ja syyskuuhun 2016 mennessä Keskusrikospoliisille tehtiin 28 rikosilmoitusta.

AOA Maija Sakslinin päätös 5786/2016 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström, p. 09 432 3355.