Press releases

Latest press releases Latest press releases

Back

Justitieombudsmannen tillsatte den nya människorättsdelegationen

17.3.2016

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har i dag tillsatt den nya människorättsdelegationen för mandatperioden 1.4.2016 - 31.3.2020. Delegationen har 38 medlemmar.

Människorättsdelegationen hör till Människorättscentret, som inledde sin verksamhet i början av år 2012 i anslutning till justitieombudsmannens kansli. Den består av 20 - 40 medlemmar som representerar det civila samhället, forskningen om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt andra aktörer som verkar för att främja och trygga dessa rättigheter. Delegationens ordförande är Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio.

Delegationen behandlar vittsyftande och principiellt viktiga frågor som gäller de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt godkänner årligen Människorättscentrets verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Delegationen är också ett nationellt samarbetsorgan för aktörerna inom området för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

För organiseringen av sin verksamhet kan delegationen ha ett arbetsutskott och sektioner.

Människorättscentret har till uppgift att främja de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Riksdagens justitieombudsman, Människorättscentret och människorättsdelegationen bildar tillsammans den nationella människorättsinstitution som avses i Parisprinciperna.

Tilläggsuppgifter erhålls av kanslichef Päivi Romanov, tel. (09) 432 3333 och ställföreträdande direktör Kristiina Kouros, tel. (09) 432 3782.

Tillsättningsbeslut (pdf)