Research

The Human Rights Centre and the Ombudsman ordered a survey/research on homecare of senior citizens in 2017 and 2021. The report (in Finnish) below:

70 vuotta täyttäneiden kotona asuvien henkilöiden palvelujen saanti ja palvelutarpeet  (2021)

Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta