Hea ja õiglase valitsemise nimel

Eduskunta õigusvahemees kontrollib võimuesindajate tegevuse seaduslikkust. Peale ametnike hõlmab ta pädevus ka teisi isikuid juhul, kui need täidavad avalikke ülesandeid.

 

Eduskunta valib õigusvahemehe ja tema abilised neljaks aastaks korraga. Nad täidavad oma ülesandeid erapooletult ja parlamendist sõltumatult.

 

Õigusvahemees kannab oma tööst ette parlamendile kord aastas aastaaruande vormis ning vajadusel esitab ka eriettekandeid.

 

Praegu on õigusvahemeheks õigusteaduste doktor, abikohtunik Petri Jääskeläinen. Õigusvahemehe abilisteks on õigusteaduste doktor, abikohtunik Pasi Pölönen ja õigusteaduste litsentsiaat Maija Sakslin.

 

 

Kaebus õigusvahemehele 

Eduskunta õigusvahemehe poole võib pöörduda juhul, kui kahtlustatakse, et ametiasutus või ametnik ei ole järginud seadust või täitnud oma kohustusi.

 

Õigusvahemehele võib kaebuse esitada kes tahes. Kaebus võib käsitleda isikut ennast puudutavat küsimust, kuid kaebuse võib esitada ka teise isiku nimel või üheskoos teistega. Kaebuse käsitlemine on tasuta.

 

Kaebus on soovitav esitada soome, rootsi, saami või vajadusel inglise keeles.