Avoimet tehtävät

Tietohallintoasiantuntija

TIETOHALLINTOASIANTUNTIJA

Valtiolle.fi: ID 21-9-2023

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää viranomaisten toiminnan laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa sekä paikoissa, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä. Oikeusasiamiehen tehtävät on määritelty perustuslaissa ja laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä.

Tehtävän kesto: Vakinainen
Alkamisaika: Virka täytetään 1.3.2023 lukien tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 8.2.2023 klo 16:00
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen.
Sijainti: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Viran/tehtävän kuvaus

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on haettavana tietohallintoasiantuntijan virka.

Tietohallintoasiantuntijana kehität oikeusasiamiehen kanslian julkaisujärjestelmien, ratkaisutietokantojen ja sähköisen asioinnin kokonaisuutta sekä huolehdit siihen liittyvien tietojärjestelmien toimivuudesta ja jatkuvuudesta. Tuet kanslian tietohallinnon ja tietoturvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä käytäntöjä kehittämällä ja ohjaamalla sekä muutoksiin varautumalla. Toteutat kanslian tietohallinto- ja tietoturvapalvelut yhteistyössä kansliapäällikön, tiedonhallinta-asiantuntijan, eduskunnan kanslian tietohallinnon sekä palvelun tarjoajien kanssa.

Tehtäviin kuuluu lisäksi hankittavien ICT-palveluiden toimittajienhallintaan, -ohjaamiseen ja -valvontaan liittyviä tehtäviä sekä kanslian yleisten tietohallintoasioiden koordinointia ja henkilöstön avustamista tietotekniikan ja -järjestelmien käytössä. Tarvittaessa toimit esittelijöiden tukena tietohallintoon liittyvien lausuntojen ja laillisuusvalvonnan ratkaisujen valmistelussa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävien edellyttämä koulutus ja kokemus.

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää IT-alan koulutuksen tai työssä hankitun vastaavan osaamisen lisäksi ajantasaista ja pitkäaikaista työkokemusta tehtäväalueelta (palkkausjärjestelmän viitteellinen työkokemus yli 8 vuotta). Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa laaja-alainen osaaminen tietotekniikan eri osa-alueilta, hallinnollisen ja teknisen tietoturvan tuntemus, projektinhallinta ja -johtamistaidot, erittäin hyvät vuorovaikutustaidot, hyvä paineensietokyky sekä itsenäinen ja tuloshakuinen työskentelyote.

Eduksi luemme
•    julkisen hallinnon toimintatapojen ja IT-palveluiden tuottamisen tuntemuksen
•    kokemuksen tietojärjestelmien kehittämishankkeista
•    kokemuksen palvelu- ja toimittajaohjauksesta
•    tietoturvallisuuden viitekehysten tuntemuksen (Katakri, Pitukri, Julkri)

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös suomen tai ruotsin kielen erinomaista kirjallista ja suullista taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää kirjallista ja suullista taito. Englannin kielten taito ja muu kielitaito luetaan eduksi. Odotamme hakijalta myös erittäin hyviä vuorovaikutustaitoja.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran palkkaus määräytyy eduskunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävä sijoittuu vaativuusluokkaan 11 (tehtäväkohtainen palkanosa 4 766,36 euroa). Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvana osana maksetaan lisäksi enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Turvallisuusselvitys: Nimitettäväksi esitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella ennen nimitystä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista on tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi/turvallisuusselvitykset

Koeaika: Virkaan voidaan asettaa 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset tallennetaan ensisijaisesti valtion sähköiseen rekrytointipalveluun www.valtiolle.fi viimeistään 8.2.2023 klo 16.00 mennessä. Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitettavan hakemuksen voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA). Hakemukseen pyydetään liittämään nimikirjanote, ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan ansioista. Liitteet voi myös toimittaa sähköpostitse tai postitse oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä

Kansliapäällikkö Jari Råman, puh. 09 432 3333

Id valtiolle.fi -palvelussa:
21-9-2023
Viimeinen hakupäivä:
8.2.2023 16:00