Avoimet tehtävät

Osastosihteeri, Yleis- ja taloushallinto

OSASTOSIHTEERI, Yleis- ja taloushallinto
Valtiolle.fi ID 21-7-2023

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää viranomaisten toiminnan laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa sekä paikoissa, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä. Oikeusasiamiehen tehtävät on määritelty perustuslaissa ja laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä.

Tehtävän kesto: Vakinainen
Alkamisaika: 1.3.2023 lukien tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 8.2.2023 klo 16:00
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen.
Sijainti: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Viran/tehtävän kuvaus 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on haettavana osastosihteerin virka.

Osastosihteeri hoitaa kanslian maksuliikennettä (Handi- ja palkkiolaskut). Hän osallistuu taloushallinnon suunnitelmien ja talousarvion valmisteluun ja seurantaan. Tehtäviin kuuluu avustaminen julkisissa hankinnoissa ja kilpailutuksissa.

Osastosihteeri on kansliapäällikön sihteeri. Hän osallistuu henkilöstöhallintoasioiden hoitamiseen ja rekrytointeihin. 

Osastosihteeri toimii yhdyshenkilönä kanslian matkahallinto- ja koulutusasioissa. Hän toimii työryhmien ja sisäisten kokousten sihteerinä. 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävien edellyttämä koulutus ja kokemus.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa monipuolinen ja ajantasainen työkokemus yleis- ja taloushallinnon alalta. Hyvä julkisen hallinnon, erityisesti valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tuntemus katsotaan eduksi. Osastosihteerin tehtävään valittavalla tulee olla tradenomin (AMK) tai muu tehtävään soveltuva tutkinto. 

Hakijalta toivotaan Kieku, M2, Handi ja Valtiolle.fi -järjestelmien käyttökokemusta. Valittavalta odotetaan myös hyviä tietotekniikan taitoja, hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja ja kykyä tiimityöskentelyyn. Kielitaidon osalta odotetaan erinomaista suomen kielen taitoa ja tehtävän edellyttämää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Palkkausjärjestelmän viitteellinen työkokemusvaatimus osastosihteerin tehtävässä on 5 - 8 vuotta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran palkkaus määräytyy eduskunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävä sijoittuu vaativuusluokkaan 8 (tehtäväkohtainen palkanosa on 2 742,55 euroa/kk). Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvana osana maksetaan lisäksi enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Turvallisuusselvitys: Nimitettäväksi esitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella ennen nimitystä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista on tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi/turvallisuusselvitykset

Koeaika: Virkaan voidaan asettaa 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset tallennetaan ensisijaisesti valtion sähköiseen rekrytointipalveluun www.valtiolle.fi viimeistään 8.2.2023 klo 16.00 mennessä. Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitettavan hakemuksen voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA). Hakemukseen pyydetään liittämään nimikirjanote, ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan ansioista. Liitteet voi myös toimittaa sähköpostitse tai postitse oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä

Kansliapäällikkö Jari Råman, puh. 09 432 3333
 

Id valtiolle.fi -palvelussa:
21-7-2023
Viimeinen hakupäivä:
8.2.2023 16:00