Avoimet tehtävät

Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen toimi 1.6.2023 - 31.5.2027

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on haettavana

APULAISOIKEUSASIAMIEHEN SIJAISEN TOIMI


Apulaisoikeusasiamiehen sijaisesta säädetään perustuslaissa ja laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä (197/2002). Oikeusasiamies valitsee sijaisen enintään neljän vuoden toimikaudeksi saatuaan asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton. Lähtökohtaisesti toimikausi on 1.6.2023–31.5.2027. Oikeusasiamies päättää erikseen, milloin on tarpeen kutsua sijainen hoitamaan apulaisoikeusasiamiehen tehtäviä. Sijaisella tulee olla mahdollisuus ryhtyä hoitamaan tehtäviä kutsuttaessa. Kutsujen ajankohtia ja hoitojaksojen pituuksia ei voida täysin ennakoida.

Perustuslain 38 §:n 1 momentin mukaan tehtävään valittavan tulee olla etevä laintuntija.

Henkilöitä, jotka ovat käytettävissä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijaisen tehtävään, pyydetään ilmoittautumaan eduskunnan oikeusasiamiehelle viimeistään keskiviikkona 31.5.2023 klo 16.00 osoitteella Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta tai sähköpostitse osoitteella oikeusasiamies@eduskunta.fi.

Lisätietoja tehtävästä antavat oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, puh. (09) 432 3331 ja hallintoasessori Astrid Geisor-Goman, puh. (09) 432 3391.

Id valtiolle.fi -palvelussa:
Viimeinen hakupäivä:
31.5.2023 16:00