$layout.getHTMLTitle($locale)

sakslin-2013

Oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin on toiminut apulaisoikeusasiamiehenä vuodesta 2010.
 
Sakslin jatkaa tehtävässään 4. kautta 1.4.2022 alkaen. 
 

Sakslin toimi Euroopan unionin perusoikeusviraston hallintoneuvoston puheenjohtajana 2012-2015.

Ennen apulaisoikeusasiamiehen tehtävää Sakslin toimi oikeudellisesta tutkimuksesta vastaavana tutkijana Kelan tutkimusosastolla vuodesta 1999 alkaen.

Sitä ennen hän toimi tutkijana Kelan tutkimus- ja kehitysyksikössä ja Helsingin yliopiston Kansainvälisen talousoikeuden instituutissa sekä projektipäällikkönä Kelan tutkimus- ja kehitysyksikössä ja sihteeristössä.

Vuosina 1997 - 1998 hän toimi kolmeen otteeseen määräaikaisena esittelijänä oikeusasiamiehen kansliassa.

Hänellä on lisäksi lukuisia, erityisesti perustuslakiin ja sosiaaliturvaan liittyviä asiantuntijatehtäviä suomalaisissa ja eurooppalaisissa työryhmissä ja tutkimushankkeissa.

Sakslin on tutkimuksessaan tarkastellut erityisesti perus- ja ihmisoikeuksia sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden välistä toimivallan jakoa.
 

Curriculum vitae